Odpověď panu kardinálovi

Na blogu akaCatolic prohlásil kardinál Burke, že Bratrstvo sv. Pia X. je schizmatické. Publikujeme jednu z reakcí, kterou zveřejnila Chiesa e postconcilio.

Milý kardinále Burke, kněží Bratrstva, jejichž jediným hříchem bylo, že chtěli zůstat katolíci i po 2VK, mají svobodu a sílu jasným hlasem obviňovat modernismus, který zamořuje církev odshora až dolů již 50 let. Vy naopak, stejně celá „Ecclesia Dei“, jste stále nuceni zamlčovat pravdu, přistupovat na kompromisy a lži. Znáte eklesiologické bludy Lumen Gentium, ale nemůžete na ně poukázat. Víte o vnitřní zvrácenosti Novu Ordo Missae, ale musíte mlčet. Znáte zcela evidentní náboženský indiferentismus vyprovokovaný skrze Nostra aetate, ale nemůžete ani špitnout. „Odvaha“ a pevnost, se kterou vystavujete na odiv (domnělé) nedostatky Bratrstva, prokažte také obranou víry. Nespokojujte se s tím, že můžete celebrovat podle misálu 1962.

Metodio 2. října 2017