Nové sakrální umění ad absurdum

Arcibiskup Pario Delpini uvedl do provozu v bazilice v Gallarate nový oltář od Parmiggianiho

»Zhotovit nový oltář byla nezbytnost, která vzešla ze závěrů druhého vatikánského koncilu, který mezi jiným vyzval věřící, aby věnovali větší pozornost prostoru presbytáře.« (sic! Diecézní list )

»Ostatně oltáře, které byly součástí baziliky byly vždy „ současné“ , již od dob výstavby, v očekávání na tento definitivní« (sic!!! Diecézní list)

»Poslední projekt byl proto svěřen Claudio Parmiggianimu, mezinárodnímu prestižnímu umělci současného umění.

Nový oltář je složen z hlav antických děl, jejichž kopie umělec zhotovil. Hlavy představují celé lidstvo nerozdílně sjednocené uzavřené mezi dvě desky z onyxu.

Tyto hlavy představují jednotu mezi proudem dějin a osobami, které jsou povolány, aby se staly jednou věcí s Ježíšem, jehož tělo je obětováno právě na oltáři.

Ve výběru „useknutých hlav“ se nacházejí nejslavnější díla lidstva, jako tvář z Michelangelovy Piety, ze soch Berniniho, Borrominiho a Canovy, počínaje od ideální krásy Fidie až k nejnovějším dějinám. Práce trvala tři roky a byla provedena nejnovějšími technikami. Klasická obrazárna je posílena volbou materiálu, kterým prostupuje světlo……«

MESSA IN LATINO uzavírá svůj komentář takto:

Čtenáři nechť nám prominou, ale nemohli jsme učinit nic více než srovnání s jednou z četných kambodžských kostnic po pověstném krutovládci diktátorovi Pol Potovi.