Nové „sacco di Roma“

                         26. 9. 2019

Wojtylův životopisec George Weigel připomíná, že svého času měl tu čest několikrát přednášet na Institutu JPII a mohl být osobně svědkem intelektuální plodnosti tehdejších profesorů i studentů. »Byli si plně vědomi obtíží, s jakými zápasí etika katolické církve o lidské lásce s dominantní kulturou, která chápe lidskou osobu spolu s jejími pokroucenými tužbami a jejich uspokojováním jakožto „lidským právem“. Nicméně byli schopni předkládat církevní pojetí přesvědčujícím způsobem, protože byli přesvědčeni, že pravda je předpokladem štěstí, štěstí vede k blaženosti a blaženost je vlastním smyslem mravního života.

Naopak nyní Institut JPII upadl do rukou sebranky Vandalů, kteří přivodili nové »sacco di Roma«. Tito noví Vandalové kráčejí pod praporem »pastoračního doprovázení« a jejich posláním je přepracovat morální teologii z Veritatis splendor, encykliky, ve které Jan Pavel II. zdůvodnil existenci skutků neodvolatelně skrz naskrz zlých (např, cizoložství), které jako takové trvají zůstávají vždy a za všech okolností. Dnes se noví barbaři snaží ospravedlnit takový vandalismus nepochopitelnou řečí o »teologickém planetárním místě pro epochální přemodelování křesťanské formy« (qui)

»Tento vandalismus nemá nic společného s novou evangelizací ani se „soucitnou pastorační péčí“, ale je to zrádná služba duchu současné doby« uzavírá Weigel.

La Nuova Bussola Quotidiana