Nová zpráva z Akity

                             9. 11. 2019

Podle zprávy ENTW, sestra Agnes Sasagawa, která v roce 1973 přijala při třech různých příležitostech poselství od Panny Marie, přijala v posledních týdnech nové poselství prostřednictvím anděla. Sdělila to spolusestře M.  a dovolila jí, aby o tom informovala.

»6. října ve 3.30 zjevil se mi tentýž anděl, který se mi zjevil před třiceti lety. Řekl mi nejdříve věc, která se týká jen mne«.

To, co je dobré sdělit všem, jsou následující slova:

„Posypte se popelem a prosím vás, modlete se každý den kající růženec. Ty, sestro Sasagawo, buď jako dítě a každý den přines, prosím, nějakou oběť“.

Spolusestra M. se zeptala: »Mohu to říci všem?« Sestra Sasagawa souhlasila a dodala: »Modlete se, abych byla schopna stát se jako dítě a přinášet oběti«. To je vše, co sestra M. slyšela.

                                           (viz)                                             

Radio ENTW k tomu přidalo tento komentář:

»V průběhu dějin nositelé poselství zakoušeli velká utrpení kvůli odporu přicházejícímu zevnitř církve. Viděli jsme, že nebylo žádného poselství k záchraně lidstva, které by se ďábel nesnažil potlačit všemi prostředky, které jsou mu povoleny«.

»Obzvláště víme, že sestra Agnes Sasagawa mnoho trpěla od doby posledního poselství v Akitě, a obáváme se, že prostá výzva k pokání, kterou jsme obdrželi, znamená počátek nového soužení pro ni a pro osoby, ke kterým má důvěru«.

Komentátoři poukazují na skutečnost, že 6. říjen byl dnem, kdy byla zahájena amazonská synoda se všemi doprovodnými událostmi spornými a polemickými, které dosud nebyly napraveny a odčiněny.

Pramen: Stilum Curiae