Nic není skryto, co by nebylo odhaleno

                                  21. 1. 2019

Gustavo Zanchetta

Z Bergoglia, údajné hlavy katolické církve, která by měla být hlavním garantem víry a mravů, klube se postupně spíše jako špatně skrytý garant homosexuální sítě, která se stala v církvi morovou ranou. Po Barrosovi, McCarrickovi, Pinedovi vyplaval na povrch té páchnoucí žumpy další Františkův chráněnec – biskup Gustavo Zanchetta.

Tento výtečník byl dokonce svého času Berlogliovým zpovědníkem a výkonným sekretářem argentinské biskupské konference, když byl ještě jejím předsedou Bergoglio. Tyto kamarádské vztahy mu otevřely cestu na biskupský stolec v Oranu nedlouho poté, co se Bergoglio stal Františkem; tomu vůbec nevadilo, že budoucího biskupa již provázely stížnosti na zneužívání v době, kdy byl ekonomem v diecézi Quilmes.

Zanchettův generální vikář Juan Jose Manzano již v roce 2015 doručil do Vatikánu selfie-fota, (na kterých Zanchetta sám sebe zvěčnil v obscénních pozicích) spolu se stížností na iracionální řízení diecéze a sexuální zneužívání seminaristů. Jedním ze žalobců je sám rektor semináře. Když Zanchetta sám z diecéze prakticky utekl, vynalezl pro něho jeho dobrotivý ochránce ve Vatikánu novou důležitou funkci: správce majetku Svatého stolce, ze které ho musel již v lednu odvolat v důsledku dalších došlých stížností na sexuální zneužívání. O těchto případech zevrubně informuje agentura The Associated Press.

Všechny tyto morové rány vyvrcholí přesně za měsíc 21. února. Toho dne nejen začne sumit předsedů biskupských konferencí o velké sexuální bryndě katolického episkopátu, ale vyjde také kniha francouzského sociologa Frédérica Martela SODOMA v anglickém, italském a španělském vydání s podrobnými údaji o jménech, datech a faktech homosexuální sítě ve Vatikánu. Kniha demaskuje Bergogliovu lež, že neexistuje souvislost mezi homosexualitou a sexuálním zneužíváním.

Gay-kamarila prorůstá Vatikánem již od dob Pavla VI. Martel sám je homosexuál, nekritizuje homosexualitu jako takovou, ale zabývá se problémem pokrytectví, za kterým se skrývá, a chce vědět, jak je možné, že homosexualita prolezla skrz naskrz církev inspirovanou původně evangeliem.

Není tedy možné označit knihu za manévr tradicionalistů.

-vu-