Nepoučitelný syn

Marnotratného syna před jeho odchodem z otcova domu by nikdo nebyl schopen přesvědčit , aby od svého záměru upustil, protože dělá kapitální hloupost, kterou ohrožuje svou vlastní existenci. K pochopení této skutečnosti ho nepřivedla žádná varování ani argumentace, ale hluboký zážitek skutečnosti, jakou zažil, když se ocitl zcela na dně.