Neporušitelnost zpovědního tajemství

Vatikán vydal nótu Apoštolské penitenciarie o důležitosti zpovědního tajemství. Dokument podepsal kardinál Mauro Piacenza a mons. Krzysztof Nykiel a schválil papež František.

V zemích jako Austrálie, Indie a Chile chtějí uzákonit povinnost kléru oznámit úřadům některé případy, které jsou předmětem zpovědního tajemství. Obrana svátostné pečeti a svatost zpovědi nemohou nikdy představovat spolupráci se zlem, a naopak zaručují jedinou skutečnou ochranu člověka a celého světa. Je to jediná cesta, jak se odevzdat Boží lásce a přijmout nabídku obrácení a nápravy vlastního života.

Toto sdělení má zabránit možným žalobám, často proticírkevního charakteru, které mají být údajně součástí boje proti pohlavnímu zneužívání. Žádný pachatel zneužití by nebyl ochoten přistoupit k svátosti pokání, kdyby věděl, že zpovědník ho musí udávat civilním úřadům. Zpovědník se dovídá o hříšném chování nikoliv jako člověk, ale jako zástupce samotného Boha. Každá politická akce, která by chtěla „znásilnit“ neporušitelnou zpovědní pečeť, by byla urážkou proti svobodě církve, která své výsady nepřijímá od státu, ale od Boha.

Prohlášení odvážně odmítá předsudky proti katolické církvi a požadavky, aby přizpůsobila svůj právní řád civilnímu zákonodárství států. Právní řád církve nijak neohrožuje její vnitřní boj proti skandálnímu pohlavnímu zneužívání.

Nuova Bussola Quotidiana