Nemilý odklad očekávaného blahořečení

Beatifikce biskupa Fultona Sheena odložena na neurčito.

Blahořečení stanovené na 21. prosince bylo nečekaně odloženo na neurčito.

Podle Catholic News Agency biskup Daniel Jenky informoval Sv. Stolec, že jméno biskupa Sheena by se mohlo objevit v materiálu, který připravuje prokuratura New York k případu kněze Guliho, který měl nepřístojné vztahy výlučně k dospělým. Guliho nezákonné jednání by se však nemělo týkat období tří let, kdy jeho biskupem byl Fulton Sheen. Guli byl převeden do laického stavu 1989, kdy po deset měsíců zastával funkci faráře a kdy diecéze zasáhla ihned po jeho odhalení.

V souvislosti se skandálem McCarrica někteří biskupové však pokládají za nerozumné slavit blahořečení velkého amerického kazatele právě v této době