Německá církev v područí Satana

Schizmatická německá synoda se rozjela na plné obrátky. kAm

Německá biskupská komise pro manželství a rodinu stanovila, že homosexualita je normální sexuální predispozice pro legalizaci antikoncepce. Nastupující rakouský biskup se ihned zařadil k odpůrcům celibátu.

1. prosince otevřela německá biskupská konference svoji vlastní synodu se zcela jasným cílem: zvrátit církevní nauku o sexualitě. Předseda NBK kardinál Reinhard Marx již připravil scénář pro stále očividnější komedii, lépe řečeno tragédii s aplikací „neodvolatelných vědeckých výsledků“ v oblasti teologie a humánních věd; stále se ještě neprosadily rozhodující informace pro „novou sexuální morálku“.

5. prosince bylo vydáno komuniké, informující o závěrech komise složené z různých prelátů jako berlínský biskup Koch, biskup z Osnabrücku Franz Josef Bode, Wolfgang Dispolt ze Zhořelce a Peter Kohlgraf z Míšně: „Lidská sexualita. Jak ji analyzovat na základě vědy a teologie a jak ji hodnotit z církevního hlediska“. Komise těchto „expertů“ odsoudila jakoukoliv diskriminaci v oblasti homosexuálních styků, jak to prý už zdůraznil papež František v Amoris Laetitia. Bode a Koch interpretují posynodní exhortaci k Al v tom smyslu, že homosexualita je formou normální sexuální predispozice. V tom směru se zde vůbec nerespektuje, že všechny dosud platné definice označují skutky homosexuality jako „mravní nezřízenost“ a „chování samo o sobě těžce hříšné“ – „homosexuální úkony jsou vnitřně nezřízené a v žádném případě nemohou být schvalovány“ (KKC 2357).

Koch a Bode chtěli při té příležitosti ujasnit, že po Amoris Laetitia už není možno obecně kvalifikovat sexuální vztah po rozvodu a sňatku dvou rozvedených jako těžký hřích a takový stav nevylučuje prý ani přijímání Eucharistie, což není v Německu žádná novinka.

Nový rakouský biskup v Klagenfurtu Marketz již poskytl dvě „prorocká interview na téma zrušení kněžského celibátu“. Důvod? »Důvodů je mnoho, ale nejdůležitějším je pastorační s ohledem na samotu starých kněží, kteří často už nemají svoje rodiny«. Jednalo by se o to, vytvořit určitý druh milosrdné péče žen pro ubohé staré kněze. Demonstroval, že v Rakousku je důležitá láska, a nikoliv mše svatá. »Jestliže mi nějaká žena řekne, že by chtěla být kněžkou, tak mohu jen doufat spolu s ní, že to jednou bude možné, to říkám velmi upřímně«.

Ubohá diecéze Klagenfurt byla postižena velkým skandálem. Její bývalý biskup Schwarz je obviněn z nevyjasněného zneužití nemovitého dědictví a ekonomických zdrojů souvisejících s málo zachovávaným celibátem s jednou ženou. Nový biskup se domnívá, že když ho církev jmenovala, měla myslet také na odstranění příčiny. Když se odstraní celibát, lidé přestanou mluvit o skandálu. Modlitba sama problém nevyřeší.

  Maria Stolz, Nuova Bussola Quotidiana