Nejdůležitější italská lóže schvaluje dokument z Abu Dhabi

Velký Orient Itálie s radostí přijímá dokument o lidském bratrství podepsaný v Abu Dhabi papežem Františkem a šejkem Jhem el Tyeb. Katolická církev opakovaně odsoudila masonerii a její principy jsou neslučitelné s katolickou vírou.

Tento dokument Lidské bratrství pro mír ve světě a všeobecné soužití je „inovativní“, je to jako droga s povlovným působením, která by chtěla vyhlásit „novou éru“ a představit se jak zvrat k nové civilizaci. Tak to napsal Pierluigi Cascioli, novinář Nuovo Horam, revue zednářské lóže Grande Oriente v Itálii. Dodává, že text je velmi důležitý vzhledem ke spojení dvou jeho signatářů.

Dokument má pět stránek a byl zveřejněn jako podpora v době střetu civilizací, ale setkal se také s kritikami pro kontroverzní tvrzení, že různost náboženství je produkt Boží vůle.

Cascioli doporučuje „prohloubenou četbu“ dokumentu a tvrdí, že obsahuje „vznešené stránky“, o kterých musí  „pozorně přemýšlet nejen křestané, katolíci a muslimové, ale veškeré lidstvo. Autor pokládá dokument za stimul pro církev a pro islám, aby byla zaručena efektivnější rovnost mezi muži a ženami.

S odvoláním na předmluvu si klade otázku o diskriminaci, zda výzva k „vzájemnému respektu mezi muži a ženami a mezi osobami homosexuálními a bisexuálními“ bude účinná. Tvrdí, že každá lidská osoba je jedinečná a nenapodobitelná a má právo, aby prožívala svůj vlastní erotismus podle své přirozenosti. Obrací se k národům, které kriminalizují homosexualitu, zvláště v islámském světě.

Papež František a velký imám zastávají „avantgardní pozice“, ale je otázkou, kolik katolíků a muslimů je bude následovat. Papež František je daleko od své základny a imám velmi daleko od té své, proto se novinář domnívá, že je iluzorní očekávat okamžité výsledky a velkou změnu; je třeba nejdříve otevřít novou éru. Signatáři připravili cestu pro hodnoty dokumentu, které potřebují k nastartování silný impuls. Lidé musí najít odvahu k bratrství a zamířit společně k lepšímu světu.

Pramen: Nazional Catholic Register

Chiesa e post concilio