Nejčetněiší příčina smrti v roce 2019

V uplynulém roce připravily záměrné potraty v celosvětovém měřítku o život 42,4 miliony osob (z celkového počtu 58,6 milionů úmrtí), tedy mnohem víc než AIDS, rakovina a války. Uvádí to Worldometers na základě údajů „Istituto Guttmacher“, který registruje potraty. Pravděpodobně skutečnost je ještě vyšší. Nicméně velká média tuto zprávu ignorují.

Jsou to zprávy velmi výmluvné, ačkoliv velká média je výslovně ignorují. Worldometers – »nejvýkonnější světová kalkulačka« (tak je doslova definována), sdělila, že na planetě došlo k 58,6 milionům úmrtí. Součástí této zprávy je údaj, že velká část těchto úmrtí má jako příčinu násilnou smrt. Touto příčinou však nejsou války.

Nejtragičtější je ta část zprávy, která uvádí, že 42,4 miliony úmrtí bylo způsobeno záměrným potratem. Worldometers není katolická instituce, nýbrž je to síť dostupná pro každého, jejíž naprostá důvěryhodnost byla potvrzena mezi jinými od American Library Association, která spolupracuje s BBC. Oněch 42 milionů je horentní suma, protože překračuje počet civilních i vojenských obětí v Evropě v rámci druhé světové války, včetně obětí bombardování a táborů smrti.

Worldometers se opírá o údaje Světové zdravotní organizace, která čerpá své údaje od Institutu Guttmacher, známé potratové instituce. Počet 42,4 miliony je s velkou pravděpodobností neúplný, protože nezahrnuje potraty „neviditelné“, způsobené tzv. pilulkou den poté.

Potraty mají nesporný globální primát také proto, že ostatní příčiny následují tuto první s velkým odstupem (rakovina 8,2 mil., HIV 1,7 mil. a jiné nemoci 13 mil. Je zde otázka, proč tyto údaje i přes svou zdrcující realitu zůstávají zamlčovány.

Existují dvě příčiny. První spočívá v tom, že přes všechno mediální a ‚kulturní‘ úsilí udělat z násilného potratu něco normálního, většina lidí v něm spatřuje akt nemorální, nespravedlivý, strašný, jedním slovem odporný. Proto se dává přednost zamlčování.

Druhý důvod, proč se o této příčině smrti nemluví, vyplývá z této strategie: jde o prosazování práva na potrat, ale tak, aby se o něm moc nemluvilo a pozornost se obrátila jiným směrem a k jiným systémům: právo na sebeurčení, návrat středověku a patriarchátu atd.

A tak podle Worldometers do 12.00 hodiny 4. ledna dosáhl už počet potratů dalších 440.000 obětí, tj. 7 krát více než počet padlých Američanů ve Vietnamu. Proto je třeba i v roce 2020 pokračovat v důležitém kulturním boji: v ochraně nenarozeného života.

Giuliano Guzzo -Nuova Bussola quotidiana