Nehorázné tendence EU = glajchšaltování podle pohanů

Brusel) Zatímco Evropská komise aktivně podněcuje divadlo Corona a udržuje ho při životě, najde si čas i na to, aby se postavila do role jazykového policisty a vypracovala „doporučení“, jak se vyhnout slovu „Vánoce“ a jménům jako Marie a Jan. Jsou příliš křesťanské. Klasická forma oslovení „Dámy a pánové“ by se v zájmu zachování „rozmanitosti“ již také neměla používat. Interní dokument byl mezitím stažen a bude opraven. Tento incident však ukazuje, co lidi na úrovni EU sledují.

Podle interního dokumentu Evropské unie (EU) již není přípustné posílat přání typu „Veselé Vánoce“. Politicky korektní, inkluzivní a nediskriminační přístup by měl znít: „Happy Holidays“ nebo „Frohe Feiertage“. (veselé svátky)

Necelý měsíc před Vánocemi se EU ocitla v kontroverzi poté, co Evropská komise zveřejnila interní dokument o jazykových pravidlech pro „respektování rozmanitosti“ v komunikaci svých členů. Dokument vyzývá k používání „inkluzivního a nediskriminačního jazyka“, který je politicky korektní a neobsahuje odkazy na „pohlaví, etnický původ, náboženství, rasu, postižení nebo sexuální orientaci“, které by mohly být urážlivé. To, co může být „urážlivé“, se však neřídí kulturně srozumitelnými kritérii, ale ideologicky zaujatou levicovou agendou.

Dokument mimo jiné doporučuje, aby se před publikem již neříkalo „dámy a pánové“, ale aby se používala „neutrálnější“ formulace, například „vážení kolegové“. To však vyvolalo takovou bouři pobouření, že návrh byl nakonec včera stažen.

„Iniciativa měla ilustrovat rozmanitost evropské kultury a ukázat inkluzivní charakter Komise. Nejedná se však o plně propracovaný dokument,“ přiznala socialistka Helena Dalliová, komisařka pro rovnost, která je za průvodce vnější a vnitřní komunikací EU zodpovědná.

„Proto jej stahuji a budeme na něm dále pracovat.“

Tento krok je vítaný, nicméně nevěstí nic dobrého, protože v dokumentu jsou patrné bruselské nešvary, které za příručkou stojí.

Dalliová včera na Twitteru dodala, že její úřad se „obavami“ bude zabývat, „jak je zohlednit v aktualizované verzi“.

32stránkový dokument nazvaný „Unie rovnosti“ vychází z chvályhodného předpokladu, že „každý v EU má právo na rovné zacházení“. Z toho vyplývá potřeba „vhodné komunikace“. Úředníci EU, kteří dokument vypracovali, si to však vykládají po svém. Došli k závěru, že „nelze předpokládat, že všichni lidé jsou křesťané, protože všichni neslaví křesťanské svátky a ne všichni křesťané je slaví ve stejný den“. To je narážkou na pravoslaví, které slaví Vánoce na Zjevení Páně 6. ledna. Tak tomu ale vždy bylo a k tomu není třeba, aby si úředníci EU v roce 2021 najednou mysleli, že proto musí vypracovat jazyková pravidla. Ve skutečnosti nejde o jiné datum Vánoc, ale o protikřesťanského ducha, který chce podpořit paganizaci Evropy. ( = zpohanštění ; paganismus = návrat k pohanství) )

„Haklivost“ na různé náboženské tradice

Přestože se dokument EU týká Vánoc, je v něm uvedeno, že je třeba „citlivě přihlížet“ ke „skutečnosti, že lidé mají různé náboženské tradice a kalendáře“. A jako konkrétní příklad uvádí, že místo „vánoční období může být stresující“ je lepší napsat „sváteční období (nebo svátky) mohou být stresující“.

V dalším bodě, zcela v duchu Cancel Culture vycházející z USA a rozkládající společnost, se ve jménu „náboženské neutrality“ objevuje výzva nepoužívat křesťanská jména nebo jména typická pro určité náboženství: Místo „Mary“ a „John“ by se podle doporučení EU mělo psát „Malika“ a „Julius“.

Ve jménu inkluze dokument navrhuje obecně „nepoužívat jména nebo zájmena, která odkazují na pohlaví subjektu“. A v duchu genderové rovnosti vyzývá k „vyhýbání se standardnímu používání mužského rodu“: například oheň není vynálezem „muže“, ale „lidstva“.

Doporučení přestat používat slovo „Vánoce“ v přáních vyvolalo pobouřené reakce, zejména u poslanců křesťanských konzervativních a pravicových stran v zemích s katolickou většinou, jako je Itálie, Španělsko a Polsko.

„EU vymazává naše křesťanské kořeny.“

Těmito slovy protestovali poslanci italských stran Lega a Fratelli d’Italia.

„MARIA, JOSEF. AŤ ŽIJÍ VÁNOCE! Doufám, že se nikdo v EU neurazí,“ napsal 29. listopadu sarkasticky na Twitteru lídr Ligy Matteo Salvini.

Spor došel tak daleko, že mluvčí EU téhož dne upřesnil, že je „zřejmé“, že používání slova „Vánoce“ není zakázáno a že „slavení Vánoc a používání křesťanských jmen a symbolů je součástí bohaté evropské tradice“. Bylo objasněno, že se jedná „pouze“ o „interní dokument“, jehož cílem je „zvýšit povědomí o inkluzivní komunikaci“.

Kardinál Parolin: „Nebezpečí, že zapomeneme na to, co je realita“.

To však stačilo k tomu, aby se voda zakalila. Kardinál státní sekretář Pietro Parolin poskytl rozhovor pro VaticanNews:

Domnívám se, že snaha o odstranění veškeré diskriminace je oprávněná. Je to cesta, kterou si stále více uvědomujeme, a samozřejmě ji musíme uvést do praxe. Podle mého názoru to však není správný způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Protože nakonec hrozí, že jedinec bude zničen a vyhlazen, a to ve dvou směrech. První je diferenciace, která charakterizuje náš svět. Tendence bohužel směřuje k homogenizaci všeho, aniž by se respektovaly oprávněné rozdíly, které se ovšem nesmí stát protikladem nebo zdrojem diskriminace, ale musí být integrovány, aby se vytvořilo úplné a celistvé lidství. Druhou možností je zapomenout na to, co je realita. A ti, kdo se staví proti realitě, se vystavují velkému nebezpečí. A pak je tu zrušení kořenů, zejména pokud jde o křesťanské oslavy, také křesťanský rozměr naší Evropy. Samozřejmě víme, že Evropa vděčí za svou existenci a identitu mnoha přínosům, ale nesmíme zapomínat, že jedním z nejdůležitějších přínosů, ne-li tím nejdůležitějším, bylo právě křesťanství.

VaticanNews: Papež se chystá na cestu po Evropě, kde kultura, tradice a hodnoty jsou bezpochyby cestou vítanou. Nejsou však i tací, kteří pokračují v budování Evropy, která vymazává své kořeny?

Kardinál Parolin: Ano, zdá se mi, že papež i ve videoposelství, které před několika dny adresoval Řecku a Kypru před svým odletem, zdůrazňuje právě tento evropský rozměr: totiž jít k pramenům Evropy, a tak znovu objevit její základní prvky. Jedním z těchto prvků je bezpochyby řecká kultura. Papež pak také označuje Kypr za jedno z evropských území Svaté země. Proto se mi zdá, že tato cesta přichází v pravý čas a připomíná právě tyto základní rozměry, které nelze vymazat. Musíme znovu objevit schopnost integrovat všechny tyto skutečnosti, aniž bychom je ignorovali, aniž bychom proti nim bojovali, aniž bychom je odstraňovali nebo marginalizovali. (integrovat znamená přidružoat něco, co zde dříve nebylo. Ale to se o křesťanství říci nedá)

Včera byl tedy dokument konečně stažen. „Bude zcela přepracován,“ slíbil Eric Mamer, hlavní mluvčí Evropské komise.

Giuseppe Nardi

Katholisches

Transparentní účet na provoz stránek 2702644352/2010