Nehorázné rouhání Bergogliova chráněnce

James Martin, TJ: Červen – měsíc vhodný pro hrdost gayů!

Všem mým přátelům LGBTQ, katolíkům i nekatolíkům: Přeji vám dobrý měsíc hrdosti gayů.  

»Buďte hrdí na svou důstojnost, která je vám dána od Boha, na svou roli ve světě a na své četné příspěvky pro církev. Protože jste byli „podivuhodně stvořeni od od Boha“ (Ž 139).

Taylor Marshall: »Tohoto muže i pěstuje, zve a vydržuje papež František, kardinálové Cupich a Wuerl a arcibiskup Gómez. Katolická církev má nepřátele, kteří se vloudili do jejího středu.

Chiesa e post concilio