Nedočkavá Amazonie?

Již několik dní koluje na internetu video, na kterém kněz, jeden z Bergogliových nejbližších, líčí, že v Amazonii již ženatí jáhni celebrují mši, a tuto praxi autorizují místní biskupové. František na informaci o této skutečnosti reagoval: »Avanti, avanti!«

Autorem této zprávy je Giovanni Nicolili (79 let), kněz z diecéze Bologna, kterou spravuje nám známý biskup Matteo Zuppi.

Don Nicolini je v současné době církevním asistentem národního sdružení katolických italských dělníků ACLI. Je to kněz chudých, vězňů a migrantů.

Video(1)obsahuje záznam „lekce“ dona Nicoliniho pro letní školu katolického kulturně politického sdružení »Bílá Růže« v Tezrola ve dnech 21.- 25. srpna. Mottem této školy bylo: „Církev kněží končí“.

Na videu P. Nicolini mezi jiným říká:

» Z Amazonie jsme se dověděli, že jednou večer ve ztracené misijní farnosti telefonoval biskupovi starý jáhen, sedmdesátiletý, ženatý, a oznámil:

„Zítra mše nebude, protože tu není ani kněz“. A biskup mu ihned odpověděl: „Půjdeš a uděláš tam mši!“ Ženatý jáhen s odrostlými syny, dnes se mu říká „stařec“, a biskup mu dal pověření, aby předsedal liturgii. Řekli to papeži a ten odpověděl: „Prozatím nemůžeme nic napsat, ale vy pokračujte.“

Dověděl jsem se, že je svolaná schůze biskupů v Amazonii. Možná, že papež chce něco říct. Protože církev v současné jurisdikční struktuře je u konce«.

Toto jsou slova P. Nicoliniho, za kterými se skrývají otázky, které vyžadovaly odpověď ještě před začátkem synody o Amazonii.

Jsou pravdivá slova P. Nocoliniho o ženatých jáhnech, kteří už slouží mše? Je to pravda, že papež tomu dal volný průchod?

Corrispondenza Romana

(1) https://www.youtube.com/embed/5UoO8py7a3c