NBK potvrzuje svou sebevražednou cestu.

6.6.2020

Kardinál Marx a biskup Goorg Bätzing

Odkud se bere ono derilium německé církve? Že by koronavirus působil i na mozek?

NBK potvrzuje svou sebevražednou cestu. Nový předseda Georg Bätzing z Limburgu a současně předseda „synodní cesty“ usiluje vlít do starých projektů nový život:

„Různí papežové podtrhli, že připuštění žen ke kněžství je uzavřená otázka, papeže Františka nevyjímaje“. Nicméně to podle Bätzinga neznamená, že není možno pokračovat v diskuzi o ordinaci žen. V katolické církvi existuje ještě jedna autorita k rozhodování: biskupské kolegium s Petrem a pod Petrem“.

Podle Bätzinga tato otázka je uvnitř církve přítomná. »Je marné domnívat se, že takové požadavky jsou pro Boží lid nepřijatelné. Proto přenášíme tyto intuice jako velice žádoucí do naší synodní cesty. Když je něco zavřené, proč by se to nemohlo znovu otevřít?«

Když nejde právě jedno, proč neotevřít něco dalšího? Proto zářijové zasedání se bude zabývat sňatky homosexuálů a sexualitou vůbec, a také problémem interkomunia.

»Mluvili jsme s lidmi. Mnozí trpí tím, že jejich „vztah“ nedošel zatím plného uznání v církvi, ať už jde o civilně sezdané nebo homosexuály«.

»Pokud jde o interkomunio, jsem signatářem prohlášení ekumenické skupiny teologů; jsme přesvědčeni, že křesťané mohou podle vlastního svědomí rozhodnout o své účasti na slavení Eucharistie či Večeře Páně. Je tolik společného, co věříme a slavíme«. Nicméně mnoho neznamená všechno; kardinál Ladaria a po něm papež r. 2018 nesdíleli názor, že otázka „interkomunio“ je bez problémů vyřešena, a papež zastavil zveřejnění chystaného materiálu.

Papežové Pavel VI. a Jan Pavel II. potvrdili sepětí mezi sexualitou a láskou, které jsou nerozlučně spojeny: předávání života je neodlučitelné od společenství lásky. „Polyvalentní láska“ je pouhý trik.

Jak uvedl kolínský světící biskup Schwaderlapp, »narůstá rozchod mezi naukou církve a životem věřících, a také se vytrácí pojímání sexuality jako Božího daru«. Jenomže pomýlení němečtí preláti by to chtěli řešit tím, že prosadí změnu nauky církve. Limburg v tom má svou tradici. Někdejší jeho biskup Franz Kamphaus patřil k nejdéle vzdorujícím ve věci dlouho praktikované nepřímé podpory potratů. 

Luisella Scrosatti Nuova Bussola Quotidiana