Nástup do školy Antikrista

                                                               20. 9. 2019

Zatímco graduje polemika kolem amazonské synody, jejíž epicentrum je vlastně v Německu, prošel bez velké pozornosti poslední vynález papeže Františka.

Má název: „Zřídit planetární výchovný pakt k péči o stvoření“ a je adresován všem veřejným činitelům, kteří se angažují na celosvětové úrovni v boji o školu, ať už náležejí k jakémukoliv náboženskému vyznání. Oznámení zveřejněné 12. září svolává sumit na 14. května 2020 do Vatikánu.

Nepřekvapuje, že papež jako Jorge Mario Bergoglio, který je členem Tovaryšstva Ježíšova – po staletí velkého vychovatele vedoucích tříd, má na srdci školení a formaci nových generací. Ale zarážející je, že projekt vykazuje naprostou absenci jakékoliv křesťanské výchovné specifikace.

Ve svém video-poselství František představuje iniciativu, která naprosto postrádá zmínku o Bohu, Ježíši Kristu i církvi. Dominantním heslem je „nový humanismus“ a jeho souputníci – „společný dům“, „bratrství“, „konvergence“, „přijetí“…

A náboženství? Jsou shrnuta a neutralizována v nediferencovaném „dialogu“. Pro kultivování terénu bez diskriminace se papež odvolává na dokument o „lidském bratrství“, podepsaný 4. února 2019 s velkým imámem Al Azhar, dokument, který „pluralismus a náboženskou různost připisuje „moudré vůli Boha, který stvořil všechny lidi“.

Novost této iniciativy spočívá ve faktu, že papež poprvé předkládá jako vodítko výchovný pakt velmi radikálně sekularizovaný. Neboť „nový humanismus“ bez Krista není žádná novinka, ale konstanta ve smýšlení Západu v posledních dvou staletích. Jedná se o »humanismus, který pozvedá svobodu jako jediný princip člověka, na alternativu Boha« a přetváří také »člověka na boha«. V tomto projektu jsou vítaná i náboženství, protože připouštějí relativizaci vlastní domnělé absolutnosti; také Bůh je dobře přijímán, jak usedá mezi pozvanými na shromáždění této nové solidární humanity a neaspiruje na Ženicha, který zve na svatbu a rozhoduje se vyloučit ty, kdo nemají roucho svatební«. (viz)

»Konvergence« se totiž zabydlela ve smýšlení katolického pohlavára z Jižní Ameriky jako „obecná láska k lidstvu“ Boha i Krista zbaveného. Již v roce 2005 upozorňoval kardinál Giacomo Biffi na blížící se soumrak, který předpovídal ruský teolog a filozof Solovjov ve své úvaze o Antikristu. Do jeho školy nás nyní zve Antikristův apoštol Bergoglio.

Chiesa e post concilio

Viz také Neklamné znamení: Falešný prorok