Na okraj dne

                    26.10. 2019

Bergoglio   dnes jasně předvedl, jak mu velice záleží na tom, aby utopené pohanské modly trůnily vedle jeho oltáře. Jako Satanův služebník má 27. října ( n.b. v den tradiční liturgické slavnosti Ježíše Krista Krále) dopomoci Satanovi k jeho (domnělému) triumfu nad Králem králů. Je to kulminační akt Bergogliovy anticírkve, která se vyznačuje tím, že koná přesně opak toho, co Boží Syn Ježíš Kristus uložil své Snoubence.

Jeho Snoubenka vykročila před dvěma tisíiletími z Večeřadla, aby bojovala s pohanstvím Satanova království. Každodenní četba Martyrologia, která připomínala a dokumentovala, jak tisíce tisíců věřících prolilo raději svou krev, než aby satanským modlám obětovaly jediné zrnko kadidla, byla z Římského breviáře odstraněna. A byla to ona krev mučedníků, která se stala semenem křesťanství a získávala pro Krista světadíl za světadílem. V dnešní anticírkvi je tomu naopak. Ta ztratila svůj největší poklad, víru v Božího Syna a jeho reálnou přítomnost ve své jediné církvi a s tím i ochotu k jakékoliv oběti. Zakládá si naopak na tom, že vyšla ze své ulity a otevřela se světu v přesvědčení, že v každém náboženství je nějaký kousek Boha. Jenomže takový rozkouskovaný Bůh je pro dnešní svět natolik bezcenný, že o něho nestojí, a zbloudilá Snoubenka Kristova ztrácí jeden světadíl za druhým.                      

                                                                      vu