Modlitba za lid

Na závěr mešní oběti přidává církev o postních dnech zvláštní modlitbu za lid. Před touto modlitbou vyzývá kněz věřící, aby se před Bohem pokorně sklonili:

Modleme se. Pokořte své hlavy před Bohem.

Pondělí po 5.  neděli postní

Uděl prosíme, Pane, svému lidu zdraví duše i těla, aby se věnovbal dobrým skutkům s zsloužil so ochranu tvé záštity.

Úterý po 5. neděli postní

Pane, dej nám, abychom vytrvale sloužili tvé vůli a aby v naší době lid, který ti slouží, rostl zásluhami i počtem.

Středa po 5. neděli postní

Všemohoucí Bože, nakloň se k našim snažným prosbám a těm, kterým dáváš naději v očekávání tvé dobrotivosti, dopřej milostivě dosáhnout očekávaného milosrdenství.

   +++++++++++++++++++  Čtvrtek po 5. neděli postní

Prosíme, Pane, buď svému lidu milostivý, aby zavrhoval, co se ti nelíbí, a tím více byl zaplaven potěšením z tvých přikázání.  Pátek po 5. neděli postní

Uděl, prosíme, všemohoucí Bože, abychom hledali tvou ochranu a osvobozeni ode všeho zlého sloužili ti s bezpečnou myslí.

  Sobota po 5. neděli postní

Prosíme, Pane, ať tvá pravice ochraňuje tvůj vroucně prosící lid; očištěný ho laskavě vyučuj, aby díky nynější útěše směřoval k budoucím statkům.