Modlitba v Bílém Domě

                                          6. 3 2020

Snímek zachycuje amerického viceprezidenta Mike Penceho spolu s jeho oddělením při modlitbě o Boží pomoc v záležitosti coronaviru. Intencí modlitby je ochrana populace před epidemií coronaviru. Je to příklad pro určité katolické kruhy, které se červenají při účasti na veřejné modlitbě za ochranu nebes a zřejmě projevují málo víry nebo vůbec žádnou a provokují to, co Amerio nazývá zkrácení ruky Boží. Tím míní skutečnost, že – část vrcholného vedení, které dnes vládne církvi, – řečeno slovy Bible – je Boží rukou, která je zkrácena (Iz 59,1 – Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení). Cituji zde po paměti, ale smysl je tento: Nejsme vždy nadšeni tím, co se děje za oceánem; ale spolu s poznámkami čtenáře, které následují, stojí to za pozornost.

Fotografie oběhla v sociálních médiích svět a soustřeďuje se na amerického viceprezidenta Penceho, který se modlí s osazenstvem Bílého domu.

Je mnoho konformistů, kteří se nad touto fotografií pohoršili. Ti by si spíše měli vzít příklad z houževnatosti, s jakou se viceprezident administrativy prezidenta Trumpa (který měl na Popeleční středu projev k postní době, a to nikoliv soukromý, ale oficiální) Mike Pence spolu se svou družinou spojil k modlitbě za ochranu pro americký národ před nebezpečím coronaviru, který vyvolává paniku u stále většího počtu národů planety.

Kdo je Mike Pence

„Jsem křesťan, konzervativec a republikán. V tomto pořadí“. Tak se viceprezident Mike Pence uvedl pro media v období, které předcházelo zvolení Trumpa. Nedávno mu bylo šedesát, narodil s v Indianě, je ženatý a je otcem tří dětí. Představoval se vždy jako číslo dvě Velké Staré Party, s vlídnou tváří jako prvek, zmírňující tvrdé a radikální tóny prezidenta Trumpa.

Modlitba proti coronaviru

Scén, v nichž se v posledních dvou letech objevoval mezi administrativou USA, když byli spojeni v modlitbě za zdmi Bílého domu, je mnoho. Ale tato poslední, jak se zdá, vysílá silné poselství křesťanům ve všech částech světa.

Zvláště těm, kteří žijí v oblastech, kde je velké pokušení zavírat kostely a uchýlit se do vlastního domu, s vyloučením možnosti prožívat plně svou víru účastí na mši svaté. Jakoby modlitba nebyla tou nejnutnější potřebou pro každého křesťana.

Šíře po médiích

Fotografie tak v těchto hodinách získává zvláštní sílu na facebooku aktivistky Elizabeth Johnstonové, která na svých stránkách Aktivist mommy se představuje jako jedna z hlavních kulturních aktivistek „v otázkách důležitých pro rodiny a věřící osoby“. K tomto obrázku uvádí: „Viceprezident Pence se modlí s týmem Coronavirus. Tato administrativa prosí o Boží pomoc. Udržujte si skupinu, která se modlí.“

Toto gesto víry jistě nezůstane bez povšimnutí, naopak nás vybízí, abychom neztráceli příležitosti v době krize a obtíží, jakou je tato spojená s coronavirem, abychom vždy setrvali spojeni v modlitbě a v boji proti zlému.

Chiesa e post concilio