Milovaná Amazonie?

Náhlý STOP pro „viri probati“; selhání synody o Amazonii; otevřený rozpor s německo-amazonskými biskupy. Těmito třemi body je možno uzavřít dynamiku, s jakou se rozjela posynodní exhortace papeže Františka Querida Amazonia (Milovaná Amazonie) prezentovaná 12. února 2020.

Kolem papežské exhortace, která vtiskla poslední pečeť synodě o Amazonii, konané v Římě od 6. do 27. října 2019, se vytvořilo veliké očekávání. Jak Instrumentum laboris, tak závěrečný dokument z 26. října navrhovaly novou panteistickou kosmologii, jejímž symbolem byla soška Pachamamy, uctívaná ve Vatikánských zahradách a nesená v procesí do chrámu Sv. Petra, dříve než ji Alexander Tschungel shodil do Tibery. Tato kosmologická vize zůstane nejskandálnějším symbolem panamazonské synody, která si navíc slibovala další ambiciózní výplody, počínaje zavedením Viri probati, neboli přístup ke kněžskému svěcení pro ženaté muže poté, co Jan Pavel II. a Benedikt XVI. kategoricky vyloučili možnost takové hypotézy, kterou prosazoval sektor progresistů v církvi již od 2VK. Paragraf 111 závěrečného dokumentu schváleného na synodě, získal silnou symbolickou hodnotu. Tento paragraf navrhoval »udělovat kněžské svěcení vhodným mužům uznávaným ve společenstvích, kteří byli trvalými jáhny a přijali přiměřenou formaci pro kněžství, a kteří mohou mít legitimně založenou stabilní rodinu«.

Zatímco papež František pracoval na definitivním znění své exhortace, 13. a 29. ledna kardinál Claudio Hummes, generální relátor amazonské synody a prezident REPAM, napsal všem biskupům dva dopisy sub secreto, aby je učinil vnímavými pro očekávaný text papeže Františka. V druhém z těchto dopisů umístil odkaz na § 111 závěrečného dokumentu amazonské synody s upozorněním, že bude tvořit součást posynodní exhortace. Uvedení praxe viri probati mělo nastoupit v některých oblastech Amazonie a rozšířit se pak na celou církev. Nejenže měla být likvidována významná „církevní kázeň“, ale také církevní zákon opírající se o nařízení božsky-apoštolského původu.

Ovšem v posynodní Exhortaci chybí nejen odkaz na § 111, ale vůbec na jakýkoli paragraf závěrečného dokumentu ze synody, na rozdíl od toho, co se stalo s Amoris laetitia, která ve svých poznámkách citovala asi osmdesátkrát Relatio finalis ze synody 2015. Pravdou je, že v § 3 své exhortace papež František zve k přečtení synodního dokumentu v naději, že církev může být „obohacena“ o práci onoho shromáždění, ale schází jakákoliv výslovná zmínka o pasáži nebo paragrafu ze synody o Amazonii, a představuje tak akt jejího nezdaru. Panamazosnský synod byl redukován na mlhavý sen, »text – jak píše Andrea Tornielli – napsaný jako milostný dopis«.

Dopis biskupům od kardinála Hummese, který jistě nebyl před Františkem zatajen, potvrzuje, jak sám papež František byl postaven až do chvíle své volby mezi dvojí protichůdný tlak: na jedné straně od německo-amazonských biskupů, a na druhé straně od ortodoxních katolíků, kteří uvítali jako manifest knihu, dílo čtyř rukou, kardinála Saraha a Benedikta XVI.Z hloubi našich srdcí, uveřejněnou v měsíci lednu. Tento druhý podnět získal převahu a nepřítomnost kardinála Hummese na tiskové konferenci s představením dokumentu se jeví jako signifikantní. Kardinál se nachází v San Paolo v Brazílii, kde se má uskutečnit protest proti posynodní exhortaci. Nicméně v setkání s novináři 28. ledna 2019 v letadle při návratu z Panamy, uvedl papež František rozdíl mezi jeho osobním přesvědčením, nakloněným k celibátu, a mezi, – jak to nazval – nezbytností v církvi z hlediska pastoračního. Při té příležitosti papež citoval knihu emeritního biskupa z Aliwali (Jižní Afrika) Fritze Lobingera Teams of Elders. Moving Beyond Viri Probati, která podněcovala k zavedení dvou typů kněžství v církvi: první kněží celibátních na celý život; a druhou ženatých kněží s rodinou.

L´Osservatore Romano 6. února 2019 to uvedl jako »návrh pro kněze budoucnosti«, jak to formuloval biskup Lobinger v tom smyslu, že synoda o Amazonii si tento návrh osvojí.

To se nestalo a neuspokojení progresivních kruhů hrozí explozí. Querida Amazonia na rozdíl od Amoris laetitia nepředstavuje zvrat ohlašovaný mons. Franz-Josefem Overbeckem, biskupem v Essenu, podle kterého po biskupské synodě o Amazonii »nic nezůstane tak, jako dříve«. Ale to, co především nezůstane zapomenuto, je skutečnost, že exhortace papeže Františka je takřka simultánní se začátkem synodního jednání německých biskupů ve Frankfurtu, které naléhalo na přijetí dvojí formy kněžství – celibátního a ženatého. Querida Amazonia z tohoto zřetele se jeví jako krach německé biskupské konference.

Někdo může v této souvislosti připomenout strategii papeže Františka „dva kroky vpřed a jeden zpátky“, ale když vlak při vysoké rychlosti prudce zabrzdí, může dojít k vykolejení a způsobí tak dramatický konec své jízdy. Revoluční proces je sociální stroj, který se často stává nekontrolovatelný a havaruje. »Revoluce požírá své děti«. Tato slavná věta, kterou pronesl girondista Pierr Victurnien Vergniaud (1753-1793), představuje klíč k pochopení nečekaný konců akcí, které se vzdálí od pravdy a řádu.

Také manifestace katolíků Acies ordinata v bavorském Mnichově proti posynodní Exhortaci ukazuje svůj význam. V souvislosti se Zamilovanou Amazonií kardinál Reinhold Marx prohlásil, že v březnu odstupuje z funkce předsedy NBK. Pozorovatelé spojují toto gesto s rostoucími protesty proti německému synodnímu procesu, které mnichovský arcibiskup obdržel v posledních měsících a mezi které patří: opozice kolínského arcibiskupa kardinála Rainera Marii Woelkiho; Bratrská korekce ukrajinských biskupů latinského obřadu; obvinění z Acies ordinata v jeho diecézi při tiskové konferenci 18. ledna. Na průběh synody německých biskupů, který směřuje k nové církvi odloučené od katolické, odpověděla Acies Ordinata veřejným Credo.

Dnes je Acies Ordinata symbolem pro všechny ty, kteří v církvi bojují se silami zmatku spořádaným způsobem, stojí s růžencem v rukou a pevným pohledem proti nepříteli, jak k tomu vyzývá sv. Ambrož: »Vojáci v boji stojí spořádaně, nikoliv vsedě; voják ve zbrani nestojí skloněný, ale pevně vzpřímený. Proto je Kristovým vojákům řečeno: »Nuže, dobrořečte Pánu, vy všichni, kteří jste jeho služebníci, kteří stojíte v domě Pánově« (Commento a dodici Salmi, Città Nuova, Roma 1980, Salmo I, n. 27, p. 69).

Roberto de Mattei Corrispondenza Romana