Mějte rozum, nemůžeme zůstat bez Velikonoc

30. 3. vydala „Save the Monasteries“ dopis civilním i církevním autoritám, aby se zabývaly požadavky, jako jsou:

1) velká touha ze strany mnoha věřících účastnit se velikonočních obřadů i přes současnou těžkou situaci;

2) nezbytnost hodnotit tuto účast na stejné úrovni, jak je tomu u příslušných opatření pro zajišťování pokrmů a léků,

3) přesvědčující skutečnost, že město Řím má povinnost zachovat křesťanskou tradici v jednotě se svým lidem jako znamení pro celou církev, jinak dochází k úpadku víry a příslušnosti církvi, k porušení historické identity, kulturního dědictví a obrazu před světem s nenapravitelnými důsledky.

 Pramen

2. dubna 2020

Italští katolíci zaslali žádost biskupům, aby obnovili slavení mše svaté a udělování svátostí, a dopřáli tak věřícím možnost účasti i během opatření proti koronaviru a připojují se tak k podobnému hnutí v USA.

Apelujeme na uznání osobní nezbytnosti katolického věřícího, aby svou účastí přispěl ke slavení kultu podle platných norem. Podepsaní jsou kněží i laici.

»Žádáme naléhavě odpovědné a kompetentní autority jak civilní tak církevní, aby souhlasili s obnovou liturgických slavností s účastí věřících, především s účastí na mši svaté ve dny všední i sváteční a upravili v tomto směru nezbytné direktivy Covid-19«.

Jedna žena, signatářka žádosti ze Sieny, píše, že náboženské potřeby během epidemie nejsou méně naléhavé než nezbytnosti materiální.

Vyslechněte volání lidu, který nevidí uspokojení svých potřeb v trafikách a supermarketech, ale absolutně potřebuje stravu duchovní a obnovení důvěrnosti s Pánem v Eucharistii.

Je to něco velmi zmýleného v kultuře, jestliže jsou otevřeny potratové kliniky a prodejny alkoholu, ale zavírají se místa kultu. I když spolupráce s civilními řady je nezbytná, musíme udělat všechno, abychom měli přístup k tomu, co je podstatné pro náš život duchovní. Rozhodně nemáme v úmyslu dobrovolně se zříci svátostí.

Biskupové, jsme vaši věřící a žádáme vás, abyste podnikli něco, aby Svátosti byly přístupné i během krize.

V žádosti se požaduje uznání náboženských služeb za stejně naléhavé jako jiné nezbytné služby.

Podobně jako si můžeme opatřovat potraviny a léky při zachovávání nezbytných opatření, tak také musíme mít možnost přistupovat ke svátostem.

Problém není v tom, že stát přestupuje svou kompetenci, ale v tom, že církev tak snadno souhlasí s tímto excesem, uvádí novinář Andrea Gagliarducci.

Podobné požadavky uvedl také kardinál Burke ve svém prohlášení ke Covid-19.

Bez Boží pomoci budeme opravdu ztraceni.

Pramen: Stilum Curiae