Medjugorje: Zákaz podávání Eucharistie na ruku

22. 7. 2019

 Papežský legát pro Medjugorje mons. Henryk Hoser nařídil, že svaté přijímání se může v Medjugorje podávat jen do úst. Podávání na ruku zakázal.

Hlavním důvodem je zabránit zneuctění proměněných hostií, které se zde prodávaly až za 500 €. Podávání na ruku podporuje zneuctívání Nejsvětější Svátosti, bezmyšlenkovitost, satanismus, zvědavost a magii i výstřední formy zbožnosti.

Mladá Polka Agnieszka Rzemieniec iniciovala vznik mezinárodního komitétu, který shromáždil již více než 10 000 podpisů pod požadavek, aby se svaté přijímání mohlo všude podávat věřícím, kteří klečí. V chrámech mají být obnoveny podmínky pro důstojný způsob podávání sv. přijímání.

»Chtěli bychom, aby se ve všech chrámech obnovila možnost přijímat svaté přijímání na kolenou«. Tuto akci podpořil kardinál Sarah. Předání žádosti papeži Františkovi se má uskutečnit slavnostně za účasti významných teologů a prelátů.

Katholisches