Mariánské poutní místo v Číně

Od roku 1996 v měsíci květnu malá čínská vesnice Donglu u města Baoding v provincii Hebei, několik hodin cesty autem od Pekingu je cílem invaze tisíců vojáků. Armáda obklopuje vesnici, aby ji izolovala od ostatního světa a zabránila „ilegálnímu shromáždění“.

Nejedená se zde o shromáždění politické opozice. V tomto případě se Peking obává něčeho jiného.

V roce 1900 během Boxerského povstání se ve vesnici zjevila údajně Matka Boží pod titulem Naše čínská Paní. Po tomto zjevení zde byl zbudován kostel a v 30. letech posvěcen jako Národní svatyně Naší čínské Paní, schválený Piem XI. (1857-1939) jako poutní místo. Poutě byly zastaveny po zbourání svatyně během druhé světové války a znovu obnoveny po stavbě katedrály v roce 1992.

V roce 1995 se měla Matka Boží zjevit podruhé, tentokrát během výročních slavností v měsíci květnu. Svědkem zjevení bylo více než 30 000 osob. Komunistická strana v tom spatřovala veliké ohrožení. Již další den se policie postarala o uzavření celého prostoru. Od roku 1996 každoročně v měsíci květnu uzavře vláda všechny přístupové cesty, aby zabránila shromažďování. Kostel, kde se shromažďovali tajní katolíci, byl zbořen v roce 1996.

Jeden starý katolík prohlásil, že byl účastníkem mše pod širým nebem každoročně po dobu 20 let i za nejnepříznivějšího počasí se sněhem a dešti.

V této severní Číně je zima velmi krutá. V den návštěvy reportéra z Bitter Winter byl zde mráz 7oC. Zástup zde setrval ve stoje a na kolenou více než hodinu. Na dotaz, proč si nepostaví chrám někde jinde, odpověděli: Nejde to, hned by ho zbourali.

Donglu je jedno ze dvou slavných středisek mariánské úcty kontinentální Číny a přitahuje každoročně deseti tisíce poutníků. Také podzemní katolíci ze sousední obce Xiezhuang jsou pronásledováni, vláda bourá i prosté stany.

Místní katolíci zavedli reportéra z Bitter Winter na prosté divoké místo. Postavili si přístřeší v opuštěné budově, aby se ochránili před větrem a deštěm. Za teploty -10 stupňů zde stáli od dětí až po starce během celé mše svaté. „I takové prosté místo je velmi často předmětem přepadení, řekl stařec. Když si pořídíme nové, zanedlouho je vláda znovu demoluje.

Přes tyto tvrdé podmínky věřící katolické církve nejsou ochotni podřídit se vlastenecké katolické církvi. Jeden místní kněz řekl, že když byla podepsána dohoda vlády a Vatikánu v roce 2018, všechna společenství, která nepříslušejí ke státem kontrolované církvi, byla zrušena a věřící uvězněni. „V těchto chaotických dobách všichni bojují za přežití. Ať už jsou podzemní nebo ne, všichni fingují, že vláda dovoluje uctívat Boha, a to stačí.“ Podzemní církev však nechce akceptovat takový stav. Jeden tajný kněz řekl: „Co znamená nevěřit? Co znamená věřit? Kdyby se lidé tak netlačili do popředí, nebylo by tolik mučedníků.

Dohoda Vatikánu s Čínou se jeví opravdu nepochopitelná. Jak je možno uzavřít tajnou dohodu s despotickou vládou a dát jí zcela volné ruce, když jedinou možností je odvolávat se na mezinárodní veřejné mínění.

Stilum Curiae