Macron porušuje svobodu kultu

Macron a Aupetit

Omezit počet věřících na 30 bez ohledu na velikost chrámu je nepřiměřené, nespravedlivé a ilegální. Státní rada přijala odvolání biskupské konference a prezident bude muset svou linii změnit. Soudci dali prezidentovi tři dny, aby své nařízení upravil. Byl to už čtvrtý protest biskupské konference.

Soudci prohlásili za nepřípustný i způsob, jakým vláda postupuje. Takové početní omezení není uplatněno v žádné jiné oblasti. Je to opatření nepřiměřené a nespravedlivé a ohrožuje svobodu kultu. Situaci nelze srovnávat s divadly nebo biografy. Soudci uznávají, že pro katolíky zdrojem a vrcholem jejich oslav je slavení nejsvětější eucharistie, a taková svoboda vyžaduje větší ochranu než jiné.

Takto reagoval nejen pařížský arcibiskup, ale i další biskupové. Žádají, aby byl aplikován dosavadní protokol, který církev vždy respektovala. Postoj episkopátu je podporován tisíci věřících, kteří nejsou zvyklí dávat stranou Boží práva a otázku své spásy.

Ermes Dovico – La Nuova Bussola Quotidiana