Lutherova rehabilitace přede dveřmi

Johanna Rahnerová

Má papež František zrušit Lutherovu exkomunikaci? S touto žádostí vystoupili před nedávnem někteří teologové. Jedna z nich Johanna Rahnervá vyslovila tento návrh.

Teoložka Johanna Rahnerová se vyslovila pro zrušení historické buly papeže Leva X. (1513-21) proti Martinu Lutherovi. Formální zrušení Lutherovy exkomunikace by bylo důležitým »ekumenickým znamením«, řekla teoložka pro katholisch.de. „Tím by mohla katolická církev vyjádřit své současné ocenění protestantů“. Již o Svatodušní neděli „Altenberger Ökumenischer Gesprächskreis“, k němuž Rahnerová náleží, zveřejnil prohlášení, které požaduje zrušení papežské buly. Asi 30 evangelických a katolických teologů se s tímto krokem obrátilo na papeže Františka. Současně apelovali na Luterský světový svaz, (LWB), aby odvolal Lutherovo označení papeže za „Antikrista“. Obě tato odsouzení stála vždy v cestě ekumenickému sblížení katolíků a protestantů“, praví se v prohlášení pod názvem: „Smíření po 500 letech“.

Ekuména žije ze symbolických jednání a zrušení buly proti Lutherovi by bylo velmi významné, říká Rahnerová. Snad by se daly některé pasáže z „Unitatis redingratio“ použít ke zrušení Lutherovy exkomunikace, tvrdí teoložka. Jelikož se totiž bula týká obsahů reformátorovy nauky, o kterou se evangelická církev dodnes opírá, mělo by zrušení dokumentu velký význam.

Bylo by nutno zhodnotit osobní historickou situaci Luthera, který ve své řeči označil papeže za Antikrista. „Luther měl ve vyšším věku velké apokalyptické úzkosti. Kromě toho použité vyjádření bylo ovlivněno „stylem doby“. LWB zpracoval k 500 výročí reformace studii, která hodnotí Lutherovo vyjádření kriticky a navrhuje, aby bylo odvoláno.

Dále hovořila Rahnerová o tom, že kultura myšlení ve vztahu k Reformaci prošla vývojem. „Nacházíme se nyní v dozvuku jubilea 1517 a v příštích letech bude řada dalších jubileí. Konečným bodem by měl být rok 2030, kdy uplyne 500 od „Confessio Augustana“ , základ luterského vyznání víry“. LBW a Papežská rada pro podporu jednoty křesťanů oznámila že 3.ledna 2021 je plánována společná akce k Lutherově exkomunikaci. Bude se konat v Římě a na závěr bude společná bohoslužba. Aby se ekumenickému setkání propůjčil náležitý výraz, bude 25. června 2021 prezentováno Augšpurské vyznání , které ten den bylo zveřejněno v roce 1530.

katholisch.de