Léčka na jezuity

Jezuitské instituce obdržely od George Sorose 1,5 mil dolarů a jedna z nich započítává Sorose mezi své partnery. Pokračuje tak kampaň Open Society Foundations, která ovlivňuje katolickou církev a modifikuje určité momenty její nauky.

Jezuitské instituce obdržely více 1,5 mil. dolarů od George Sorose a čtyři dny po zveřejnění této zprávy v quotidiano on-line Aciprensa nikdo z Piazza del Gesù, sídla generality jezuitů, ani z Domu Sv. Marty nedal najevo překvapení a obavy.

Jak to? George Soros, velkodušný filantrop a dobrodinec potratů, eutanazie, liberalizace drog a ideologie kolonizace LGBT poskytuje prostředky, aby ovlivnil Tovaryšstvo Ježíšovo, a nikdo k tomu nemá co říct?

Odhalení Aciprense v minulých dnech představuje již několikátý evidentní případ „dobrých záměrů“, jaké má Soros s katolickou církví.

Fondazione Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, čtyřicet let pracující na výchově pro pomoc chudým a potřebným ve světě obdržela v roce 2018 částku 176 452 dolarů na účel „podpořit práva migrantů v Latinské Americe a Karibské oblasti“.

Víme dobře, že Soros není lakomec, jestliže chce proniknout do cizích zákopů; ve stejném roce věnoval Službě jezuitů pro migranty ve Španělsku 75 milionů dolarů poté, co Sorosova fundace v roce 2016 poslala 151125 dolarů a v roce 2018 na Program výchovy jezuitů na vyšších univerzitách 890000 a 410000 dolarů.

Pěkný ranec dolarů ve výši 1.702.577 v posledních čtyřech letech věnoval Soros jezuitům na dobročinné účely. Jen tak, z pouhé lásky.

ACI Prensa konzultovala tři jezuitská zařízení o jejich poutech se štědrým filantropem a jen gestoři Programu pro výchovu na amerických univerzitách odpověděli 5. září: „O velkolepých motivech Sorosových darů se nesděluje nic ze „soukromých motivů“. Motivů koho? Jistě ne studentů, kteří ani neznají svého dobrodince.

Fakta, která odhaluje Aciprensa a mnoho dalších věrohodných katolických pramenů viz si zaslouží jasnou a konkrétní odpověď. Existuje aliance mezi některými členy katolické rodiny a velkým dobrodincem, který chce ovlivňovat nauku o výchově a veřejné morálce. Že Soros je jedním z nejposedlejších podporovatelů potratů a ideologie LGBT, že je hlavním činitelem devastující relativistické kampaně, který vytrhala křesťanské kořeny z katolického Irska, který chce realizovat tentýž program v Argentině, Kolumbii, Brazílii, Polsku a Maďarsku, na Maltě a v některých afrických zemích, to nás nezajímá?

Proč církev cenzuruje, přerušuje a zakazuje prostředky proti mafii (protože mafie zabíjí a vydírá nevinné), a naopak připouští mlčení o komplici zločinců, jakým je Soros? Je známo, kolik prostředků věnoval, aby podpořil Catholic for Choices (200 mil. dolarů), na podporu jezuitů PICO a ovlivnil papežovu cestu do USA 2015.

V katolické církvi stále platí absolutní zákaz a nesmiřitelnost katolické víry se zednářstvím a tohoto těžkého zločinu se dopouští i ten, kdo spolupracuje s komplotem proti církvi, kam v první linii patří Soros. Aby bylo jasno, denně se modlíme za papeže a za církev, aby tyto skandály rychle skončily… protože je vlastně již pozdě.

Lucca Volonté, Nuova Bussola Quotidiana

Viza také:   George Soros a „Open Society“ neomaltuzián

                Odhalené agendy

               Pověz mi, s kým obcuješ

                Od migrace k občanské válce

                   Toho píseň zpívej