Křížové tažení modliteb a postu za synod o Amazonii

Instrumentum Laboris které bude podkladem pro jednání synodu o Amazonii, obsahuje šest závažných bludů a herezí.

Kardinál Raymond Burke a biskup Atanasius Schneider vyhlašují

Křížové ražení modliteb a postu, aby nadcházející synod biskupů oblasti Amazonie nepřijal bludy a hereze, které předkládá Instrumentum Laboris pro tuto akci.

Tažení se vyhlašuje na období od 17. září do 26. října tj. předvečer uzavření synodu.

Během křížového tažení doporučujeme modlit se denně alespoň jeden desátek růžence a jednou týdně zařadit postní den. Půst spočívá v omezení pokrmů na jedno denní úplné nasycení s možností dalších dvou lehčích jídel.. Půst o chlebu a vodě je doporučen pouze těm osobám, které jsou schopny ho dodržet.

Je naší povinností dát věřícím na vědomí klíčové heretické téze, které jsou obsaženy v Instrumentum Laboris

 Chiesa e post concilio