»Koncil zdola«

S nástupem adventu vstupuje německá církev na svou synodní cestu, kam ji vedou němečtí biskupové a Ústředí německých katolíků; otevírají se brány pro nová ústřední témata: sexuální morálka, kněžská životní forma, správa církve a role žen v církvi.

Ale to ještě nestačí. Synodní agenda diecéze Rottenburg – Stuttgart se svazy a sdruženími dohodly, že je nedostačující spoléhat se pouze na synodní cestu církve v Německu. Konec listopadu 2019 znamená začátek »Koncilu zdola«, tak, aby příští rok došlo ke „»koncilu« v Rottenburgu. Ve velké korespondenční akci nabízejí iniciátoři farnostem a obcím explicitní podporu:

Je zapotřebí, aby lid církve vyjádřil ještě výrazněji svá přání a očekávání od církevní reformy.

»Koncil zdola« chce prosazovat Nový koncil světové církve, kdy papež a biskupové nezůstanou jen mezi sebou, nýbrž církev bude zastupována platnými hlasy delegátů ze všech životních oblastí a věkových skupin. Iniciativa zde dostává nový šat. Požaduje zapojení a veřejné vystoupení farností a spolků. Solidární skupina kněží a jáhnů, Svaz německé katolické mládeže a Svaz německých katolických žen nejsou ještě řádně zapojeny.

V katalogu požadavků je uvedeno:

Církev potřebuje srozumitelnou řeč; ústřední obsahy víry jsou zatím formulovány na pozadí zastaralého pohledu na svět, který neodpovídá vědomí lidí 21. století.

Papež Jan Pavel II. propagoval „zákaz kněžského svěcení žen“,cožje dnes teologicky a kulturně nadále neudržitelné a v podstatě protizákonné.

Nové definování role papeže a nauky o papežské neomylnosti a ekumenickém smýšlení.

Teologii je třeba přiznat vědeckou svobodu.

Teologové musí být otevření k pravdám, které jsou součástí vědomí člověka 21. století.

Přístup k svěcení pro všechna pohlaví.

(Všechna pohlaví?)

       Eucharistická pohostinnost.

S tím vším související „vzývání Ducha Svatého“ míří na nekatolickou cestu a dává neměnnou katolickou nauku zcela volně k dispozici. Instrumentalizovaný Duch má vést věřící k cílům Bohu zcela cizím.

Projekty a náměty koncilu zdola se opírají o spisy Hanse Künga, Christiane Florinové a Michaela Seewalda.

          Hans Küng                          Christiane Florin                    Michael Seewald

Katholisches