Komise Ecclesia Dei se ruší

                                     28. 12. 2018

Komise Ecclesia Dei integrována jako „oddělení“ do Kongregace pro nauku víry

V tomto smyslu je stylizováno a podepsáno Bergogliem příslušné Motu propio, zatím však nikoliv zveřejněno.

Text je krátký, právnického charakteru a mluví o tom, že pastorační potřeba takové komise, která vznikla před třiceti lety, prakticky skončila a komise ve stávajícím složení nemá již smyslu. Komisi ustavil Jan Pavel II. v souvislosti s biskupským svěcením čtyř biskupů bratrstva Pia X. arcibiskupem Lefebvrem. Komise měla pravomoc povolit po dohodě s nadřízeným ordinářem komukoliv používat Misál z roku 1962 pro slavení tradiční liturgie.

Po vydání Summorum Pontificum Benediktem XVI. v roce 2007 měla komise pečovat o aktualizaci misálu podle nových potřeb (např. o úpravu kalendáře a zařazení nových světců).

Je otázkou, nakolik tato pravomoc přejde do Kongregace pro nauku víry a jak bude tyto aplikace prefekt kongregace praktikovat .

Odborníci soudí, že v době, kdy např. někteří členové italské biskupské konference povážlivě napadají Summorum Pontificum, představuje nová změna spíše hazard než prospěch.

Nuova Bussola Quotidiana