Katolický kněz spálil satanskou figurínu Pachamamy

                                       6. 11. 2019

Don Hugo Valdemar Romero v Mexiko City spálil před obrazem sv. Michaela archanděla pohanské sošky Pachamamy a pak vykonal s věřícími smírnou modlitbu za hříchy modloslužby spáchané ve Vatikánu během amazonské synody. S věřícími odprošoval Boha také za zvrácený text, který rozeslala italská biskupský konference s modlitbami k pohanské bohyni. Emeritní biskup Henry Agraciace zdůraznil, že těhotná Pachamama nemá ve svém lůně nic jiného než Antikrista.

Při obřadu pronesl P. Hugo tato slova:

„Blahoslavená Panna Maria Guadeloupská, jak víme, je mladá žena, která nosí ve svém lůně Ježíše, který přináší světu nové světlo. Říká, že přichází, aby přinesla svou lásku všem lidem, nikoliv jen v Mexiku. Nosí ve svém lůně Ježíše, který přináší Evangelium a odstraní ďábelské temnoty modloslužby“.

„Jeden přítel exorcista tvrdí, že ona modla je ve skutečnosti Antikrist. Je to rouhání proti Panně Marii. Pachamama je těhotná, ale porodí v masonské církvi Antikrista, aby ničil svátosti a vrátil lidstvo k modloslužbě a pověře. Je to onen Antikrist, který má dát církve amazonskou tvář jako protiřečení proti nauce církve. S tímto záměrem chtějí nastoupit modloslužebníci“.

„Na znamení odporu proti urážkám spáchaným vůči Nejsvětější Panně v Římě v jejím chrámě v Traspontina my jako odčinění pálíme tuto satanskou modlu Pachamamu“.

Pramen: Abyssus abyssum invocat