Kato-gay v kolektivní akci

    23.5. 2020

Avvenire, kardinál Zuppi, nakladatelství San Paolo, všichni společně zahajují novou ofenzívu za legalizaci homosexuality. Nová kniha z Bologně Církev a homosexualita. Výzkum ve světle magistéria papeže Františka shromažďuje všechny možné hlasy zbloudilých teologů a psychologů, kteří hrají na stejnou notu. Své místo má v knize i dobře známý horlivec James Martin. Autoritu má knize poskytnout úvod šéfredaktora Avvenire Marco Tarquinia. Ratzinger upozorňoval na toto nebezpečí již před 34 roky: „Lobby gay chce rozvrátit nauku církve o sexualitě“.

Křížové tažení kato-gay vede Avvenire. Vůbec se nezmiňuje o materiálu, který vydala Kongregace pro nauku víry již před 34 roky. Stačí otevřít list italské biskupské konference a najdeme zde palcový titulek: »Zuppi: Homosexuálové? Různost je bohatství«. Tomuto kardinálovi vůbec nevadí, že Katechismus katolické církve a celá její tradice řadí sodomii mezi čtyři hříchy, které před Boží tváří volají o pomstu. Boží vůle se podle těchto apoštolů lží mění od osoby k osobě a je prý pak v ní vtělená ad personam a my si ji teď jen osvojujeme. Homosexuální chování může být podle Zuppiho pro jednoho ctností a pro druhého neřestí. Proč takováto variabilnost Boží vůle existuje jen pro homosexualitu? Proč by se nemohla aplikovat na pedofilii nebo zoofilii?Směrodatné jsou jen obyčeje ideologických syndikátů a organizovaných skupin LGBT?

Takový postoj nutně vede k situaci, že v některých zemích včetně Itálie se setkáváme s kněžími a biskupy, kteří legalizují sňatky osob stejného pohlaví. Je dobré si připomenout, že šéfredaktor Avvenire patřil k horlivým obhájcům homosňatků v době, kdy se projednával a přijímal italský zákon Cirinnà, který homosexuální soužití legalizoval.

Kardinála Zuppiho, pravou ruku Bergolia, čeká křeslo předsedy italské biskupské konference.

Riccardo Caciolli  Nuva Bussola Quotidiana