Kato-gay na postupu

K událostem, které tvoří závěr velké Gay Pride v Padově, patří setkání na téma: Církev a homosexualita s novinářem katolického listu Avvenire Lucianem Moia, který již léta bojuje za rozšíření »kausy gay« v církvi, a s ním Giampaolo Dianin, rektor padovského semináře. To jsou vedoucí postavy v rámci velké manifestace »národní hrdosti gayů« 11. září v Padově jako důležité církevní podpory. To vše za naprostého mlčení italské biskupské konference.

Akce má být mezi jiným projevem vděčnosti Lucianu Moiovi za jeho plodnou aktivitu. Je pozván jako hlavní řečník na téma „Církev a homosexualita“, což je také titul knihy, kterou vydal tento autor již ve 13 vydáních, a jeho společníkem je Alessandro Zan, poslanec demokratů, jehož návrh zákona uvádí dlouho italský parlament do varu.

Zanovi se dostalo privilegia poskytnout pro Avvenire dlouhý rozhovor. Je to muž, který patří mezi ty, o kterých někdejší prefekt Kongregace pro nauku víry Ratzinger v roce 1986 pronesl opačné hodnocení: »Stále širší počet osob také uvnitř církve provádí silný nátlak, aby církev přijala homosexuály jako takové a prohlásila homosexuální aktivitu za legální. Tito lidé působí v církvi a jsou zaujati svou vizí, která je v naprostém rozporu s naukou Ježíše Krista« (Nota sulla cura delle persone omosessuali, no.8). Tomuto novináři kryje záda rektor semináře, který usiluje o změnu zásad, nedovolujících přijímání kandidátů s radikálními homosexuálními tendencemi.

V nejvýznamnější italské gayovské manifestaci máme reprezentanty oficiální církve, kteří bojují proti „nespravedlivé diskriminaci homosexuálních osob«, neboť nyní za papeže Františka se zásadně změnil pohled na homosexualitu jako na novou pozitivní perspektivu, kterou Avvenire otevřeně podporuje.

Tento triumfální pochod kato-gay se koná za naprostého mlčení italských biskupů tváří v tvář úplnému rozvratu magistéria a evidentní změně katolické nauky v oblasti sexuality a mravnosti. Avvenire spadá přímo pod předsednictví italské biskupské konference. Existuje bezprostřední odpovědnost biskupů za jeho obsah a aktivity. Zachovejme si důvěru, že některý z těchto biskupů přece jen pozvedne svůj hlas, ať už ve vlastni iniciativě pastoračním listem či svolaným shromážděním, a s vědomím, že je jedním z vlastníků listu Avvenire, bude hájit pravdu o lidské osobě, jak to říkával Ratzinger.

Riccardo Cascioli, Nuova Bussola Quotidiana