Katedrála sv. Štěpána ve služách LGBT

                          4. 12. 2019

Matyáš Korvín, maďarský král (1458- 1490) byl obdivovatelem Rakouska a nazýval je »Felix Austria«. Dnes by zde nenašel nic z toho, co tehdy tak obdivoval. Naopak. Obrazem toho, jak velice se Austria vzdálila od toho, co tvořilo její tradici, dokazují nehorázné a do nebe volající akce, jaké v srdci Vídně v katedrále sv. maďarského krále podporuje a přímo organizuje její duchovní hlava, kardinál Christoph Schönborn.

Poslední z těchto ran, jakými se vídeňský primas rouhá a znesvěcuje tento někdejší klenot křesťanství ve Vídni, byl velký benefiční koncert ve prospěch LGBT pod titulem »Touha andělů«. Akce se navíc konala pod patronátem rakouských Maltézských rytířů.

Byl to vrchol patnácti představení, která se všechna oficiálně konala za účelem shromáždit prostředky pro boj proti Aids. Ve skutečnosti se jednalo o ideologickou propagandu LGBT, jak to dokládají konkrétní fakta. Magnetem se měla stát smutně proslavené jméno hlavního aktéra, drag queen Conchita Wurst alias Thomas Neuwirth.

Hlavní organizátor aktivista LGBT Gery Keszler děkoval kardinálovi za propůjčení katedrály a důvěru. Bylo to potřetí, co Schönborn propůjčil katedrálu asociaci »Life +«, která podporuje iniciativy LGBT friendly. Keszler se zde veřejně chlubil, že Schönborn „požehnal“ jemu a jeho partnerovi při soukromé večeři. Byla toho plná média, ale pak náhle reflektory zhasly.

Loni za přítomnosti kardinála herec Philip Hochmair u oltáře polonahý interpretoval homosexuální roli uprostřed komparsu coby démonů, vše za doprovodu rockové hudby a sugestivního osvětlení.

Nevyhnutelně nadejde doba, kdy se bude Jeho Eminence za tuto svou velkodušnost osobně zodpovídat. Velkým otazníkem však zůstává vytrvalé mlčení Říma. Že by to byla Bergogliova revanš za pohotovou pomoc tohoto dominikána při prosazování Amoris laetitia? (viz)  (viz)

Pro větší názornost viz galerie

Mauro Faverzani, Corrispondenza Romana