Kartuziáni na útěku

V jediném německém kartuzíánském klášteře v Marinau am Bad žilo 10 kartuziánů. Klášter byl známý svým dobrým katolickým duchem. Vrátil se v minulých letech ke staré kartuziánské liturgii, ačkoliv k tomu nebyli mniši vyzváni současným francouzským generálním představeným ani jeho předchůdcem. Do kláštera náhle nastoupil vizitátor. Je jím bývalý benediktinský opat Švýcar Martin Werlen, který zastává linii kardinála Martiniho. Otevřeně napadal Benedikta XVI., požaduje náhradu kardinálů normálními muži a ženami z celého světa, nepokládá celibát za zákon a podporuje homosexualitu.

                                                                          Klášter Marianau am Bad

Po jeho příchodu mniši opustili klášter a uchýlili se k FSSPX v Rakousku.

Chiesa e postconcilio