Kardinál se pohoršuje kvůli přijímání do úst

Na Hod Boží Svatodušní mohli se portugalští věřící vrátit do svých kostelů. Při svém 103. výročí byla Fatima zavřena. Vláda byla ochotná učinit zvláštní opatření, aby umožnila návštěvu poutního chrám v den výročí. Ale církev to odmítla, především kardinál Marto, biskup v Leiria-Fatima a místopředseda portugalské biskupské konference. 31 května na Hod Boží Svatodušní byly veřejné bohoslužby již povoleny. Při té příležitosti poskytl kardinál jezuitům rozhovor. Přitom hájil nařízení biskupské konference povolit pouze přijímání na ruku.

Kardinál Marto

Na Hod Boží Svatodušní mohli se portugalští věřící vrátit do svých kostelů. Při svém 103. výročí byla Fatima zavřena. Vláda byla ochotná učinit zvláštní opatření, aby umožnila návštěvu poutního chrám v den výročí. Ale církev to odmítla, především kardinál Marto, biskup v Leiria-Fatima a místopředseda portugalské biskupské konference. 31 května na Hod Boží Svatodušní byly veřejné bohoslužby již povoleny. Při té příležitosti poskytl kardinál jezuitům rozhovor. Přitom hájil nařízení biskupské konference povolit pouze přijímání na ruku.

PBK obdržela 18.10 1975 povolení praktikovat svaté přijímá na ruku. V tehdejším zveřejnění bylo výslovně uvedeno, že věřícím nesmí být nový způsob podávání vnucován. Určité církevní kruhy v tom však spatřovaly „zpátečnictví“. Ke způsobu podávání svatého přijímání se váže ovšem také způsob chápání katolické církve. V roce 2000 ke třetímu vydání Missale Romanum zařadila PBK zavádějící poznámku: že podávání do úst klečícímu věřícímu bylo v prvních devíti staletích cítrvi zcela cizí a nemůže být chápáno jako apoštolská praxe z prvotní církve.

Jak uvádí známý liturgik Don Nicola Bux, úplný opak je pravdou. Přijímání do úst je praxe použitá při ihned při prvním přijání vůbec tj. při Poslední večeři.

Spolupracovník liturgické komise PBK v roce 2000 označil způsob svatého přijímání jako „skutečné paradigma“, které chtěla prosadit liturgická reforma 2VK. Podle slov Jana XXIII. se má liturgická praxe vrátit k velmi hlubokým a prostým formám církve z dob apoštolů a mučedníků.

Nejmenovaný autor, který se označuje za „spolupracovníka národní liturgické služby“, vytvořil své vyprávění, které je v podstatných bodech pouhou legendou. Má však pravdu v tom, že se skutečně jedná o „paradigma“.

Toho se chytil kardinál Marto, který se ve svém rozhovoru pohoršoval nad věřícími, že trvají na přijímání do úst.

„Ježíš řekl: Vezměte a jezte“. Neřekl. ‚Otevři ústa!’“.

Své interview poskytl 29. května jezuitskému listu Podcast Ponto de Viragem. Podnětem byl dopis 500 kněží a věřících, kteří žádali Svatý stolec o zrušení zákazu podávat svaté přijímání do úst. Nucené přijímání na ruku podkopává závažně normy katolické církve a úctu k Nejsvětější Svátostí oltářní. Signatáři poukazují ve své petici na skutečnost, že epidemie H1N1 ve dvacátém století byla byla životu mnohem nebezpečnější a v žádné zemi nedošlo k zákazu přijímání do úst, které byla na celém světě samozřejmostí.

Současný zákaz ze strany PNK hodnotí signatáři jako koncentrovanou akci, která využívá jako záminku koronavirus a chce vnutit způsob, který byl od roku 1969 pouze tolerován. Kritikové vidí v postupu PBK v souvislosti s pandemií záměrně přehnaná opatření.

Kardinál Marto se zmínil o této petici a řekl, že počet signatářů není tak významný, ale vyslovil své pohoršení nad tím, že tolik věřících zpochybňuje své biskupy.

Katholisches Info