Kardinál Kasper na obranu svého životního díla

Kardinál Kasper v interview s portálem Vatican News hájí exhortaci Amoris laetitia. Podle něho věřící tento materiál dobře pochopili a je třeba skončit s řečmi, že papež František je heretik.

Interview se konal 5. března u příležitosti jeho 85. narozenin. Bylo to právě těchto pět březnových dnů, které tomuto arcilháři umožnily účastnit se konkláve a Bergogliovy volby. 13. března už byl 80letý, ale rozhodujícím datem pro věk voličů není den zahájení volby, ale první den sedesvakance. Benedikt XVI. odstoupil k 28. únoru. Kardinál Kasper sehrával klíčovou roli v Team Bergoglio, který měl z pověření mafie Sankt Gallen zabezpečit Bergogliovo zvolení.

Kromě jeho narozenin byla podnětem k interview také nová kniha, kterou napsal spolu s géniem sobě rovným Vincenzem Pagliou. Kniha má titul Poselství Amoris laetitia. Bratrská diskuze. Vyšla v malém nakladatelství italského řeholního řádu Kongregace Svaté Rodiny Nazaretské.

AL podle Kaspera není žádná nová nauka, nýbrž jen kreativní obnovení Tradice. Ta totiž podle něho není stojatou vodou, nýbrž je jako pramen a řeka, něco živého. Církev je živý organismus a musí platnou katolickou tradici vždy vložit do aktuální situace. To je smysl aggiornamenta, o kterém mluvil papež Jan XXIII.

K podtitulu knihy Bratrská diskuze Kasper uvedl, že »debaty jsou v církvi nezbytné. Nesmíme se jich bát. Ale jsou také tvrdé debaty, jako např. obvinění z hereze. Hereze je tvrdošíjný postoj, který popírá formulované dogma. Nauku o nerozlučnosti manželství však papež František nezpochybňuje. Dříve než řekneme, že se jedná o herezi, musíme se ptát, jak to ten druhý myslí. A především bychom měli předpokládat, že ten druhý je katolík, a ne naopak.«

Kasper tvrdí, že poznámku 351 v AL o připuštění věřících z neregulérních svazků k Eucharistii je třeba chápat ve světle Dekretu o Eucharistii tridentského koncilu. »Koncil říká, že v případě, kdy se nejedná o těžký hřích, nýbrž o hřích lehký, Eucharistie tento hřích smazává. To je nejen objektivní předpis, nýbrž také ohled na svědomí osoby a my se musíme v interním fóru dívat na to, zda se opravdu jedná o hřích těžký či lehký, nebo vůbec žádný. Když jde o lehký hřích, může dotyčná osoba k Eucharistii přistoupit. To dopovídá i nauce Jana Pavla II. Papež František je v plné kontinuitě se stopou svého předchůdce. Nevidím tedy žádný důvod říkat, že se jedná o herezi.«

Katholiches.info

Poznamka: O tom, že lehký hřích není překážkou k přijetí Eucharistie snad nikdo nikdy nepolemizoval. Problém spočívá v tom, jak se mafii Amoris laetitia podařilo z cizoložného smilstva učinit nějaký lehký nebo vůbec žádný hřích. Jasně heretické je Bergogliovo tvrzení, že se z něho může stát dokonce bohumilý skutek.

Viz:   Kasperovo dementi 

        Kasperova ideologie a fakta 

       Četl někdy Kasper evangelium? 

       Svědectví kardinála bez víry 

       Kasper věří, že prosadí svoje

       Kasperovy útoky proti božské ústavě