Kardinál Cupich v bryndě: zahájeno jeho vyšetřování

                               10. července 2019

Church Militant (Církev bojující) je síť v USA, velmi aktivní v boji za průzračnost církve. Z neznámého pramene z diecéze Chicago obdržela velkou dávku dopisů a dokumentů, které velmi zatížily památku zesnulého kardinála Josepha Bernardina (1928-1996) a současného kardinála a arcibiskupa Blase Cupicha staví do krajně obtížné situace ve vztahu k civilní justici.

Podle Church Militant se Cupich dostal na tento stolec díky kardinálu Maradiagovi, a to na radu ex-kardinála McCarricka a je nyní objektem zájmu americké justice. Cupich, jak si čtenáři jistě vzpomínají, byl papežův vyvolený režisér únorového sumitu biskupských konferencí k otázce pohlavního zneužívání, ačkoliv jím měl být kardinál Sean O´Malley.

Church Militant zveřejila část dokumentů, týkajících se této nové bomby. Podle Michaela Vorise obdržela Church Militant tyto explozivní dokumenty od skupiny osob už přesycených panujícím klimatem zakrývání a komplotů. Church Militant se dověděla, že současný arcibiskup Cupich je vyšetřován justičními orgány, protože zanedbal oznámit na patřičných místech závažné skutečnosti.

Dossier obsahuje dopisy, různou korespondenci, emaily a relace, které odhalují, že kardinál Bernardin byl odpovědný za zneužívání nezletilých i dospělých. Dokumenty se týkají období 1993 až 1995, ale první obvinění je z roku 1957, kdy se Bernardin jako mladý kněz v Charlestonu (Jižní Karolina), pět let po svém kněžském svěcení dopustil zneužití nezletilého ve farnosti St. Mary v Greenville. Kromě Bernardina se této akce účastnil také budoucí biskup J. Russel (1897-1993). Toto zneužívání bylo součástí satanského ritu spojeného s profanací Eucharistie.

Po řadě let v dubnu 1993 oběť tohoto zneužívání kontaktovala arcidiecézi Chicago s úmyslem upozornit na tato fakta, která se před lety stala. Dokumenty, které Church Militant vlastní, odhalují, že jak arcidiecéze Chicago, tak nuncius Mons. Cacciavilan a Státní sekretariát byli o tom informováni, ale nepodnikli vůbec nic k řádnému vyšetření. Postižený napsal dlouhý dopis kardinálu Bernardinovi a žádal ho, aby veřejně přiznal svá provinění a konal potřebné pokání.

Dále psal také do Říma Janu Pavlu II. Dopis přijal 4. září 1993 Leonardo Sandri, tehdejší náměstek státního sekretáře. Není známo, zda se dopis dostal k papeži Wojtylovi.

Žalobce nespokojen s nulovou reakcí v Chicagu, obrátil se znovu r. 1995 na Řím, dvakrát psal kongregaci biskupů, a pak se tam dostavil osobně. Jeho stížnost byla registrována pod číslem 17.598. Není vyloučeno, že obvinění byla pokládána za nepravděpodobná, ale neexistuje ani žádný doklad, že by se konalo v této věci nějaké šetření, aby obviněné osoby byly očištěny. Diecéze v Chicagu se snažila vyvolat dojem, že oběť oznámila všechna fakta, aby byla sdělena kardinálu Bernardinimu.

Celá tato dokumentace byla uložena v sejfu arcidiecéze a nebyla předána generální prokurátorce Lise Madiganové, a to i přes tvrzení kardinála Cupicha, že diecéze plně spolupracuje se státem na žalobách. V prosinci 2018 Madiganová všechny překvapila oznámením, že biskupové ve státě Illinois včetně Cupicha nepředali prokuratuře seznam více než 500 kněží, kteří jsou obviněni ze zneužívání. Církev neplní svou morální povinnost předávat pozůstalým, věřícím a veřejnosti kompletní zprávy o nepřístojném sexuálním chování duchovních ve státě Illinois.

Cupich nyní stojí před dilematem: buďto předat dokumenty, jejichž kopie Church Militant vlastní, nebo čelit žalobě za zničení dokumentů. Minulý měsíc poslala Church Militant Cupichovi řadu otázek týkajících se těchto dokumentů, ale neobdržela žádnou odpověď. Podle Church Militant pracovníci prokuratury vyšetřují Cupicha také ve věci zneužívání fondů a korupce. To všechno je dokumentováno v uvedeném dossier, který svědčí rovněž o snaze diecéze „zakrýt“, že Chicago patřilo vždy k obrazu progresivní církve podle odkazu Josepha Bernardina.

Ale tento dossier není jediný. Church Militant vlastní velký počet dalších dokumentů a informací týkajících se Bernardina a sexuálních zločinů. Jak uvádí Michael Voris, „americká církev, jak ji známe, je poznamenána tím, že má nejen jednoho predátora (McCarricka), ale hned dva další homosexuální lovce, kteří dopomohli ke kariéře četným biskupům a rozvíjejí dále svou činnost na nejvyšších stupních odpovědnosti“. Voris slibuje v krátké době další odhalení.

Marco Tosatti Nuova Bussola quotidiana

 Možnost nahlédnout do dalších cupichovin:

Odhalovat skutečnost homosexuálního kléru je nežádoucí 

Arcibiskup Cupich Františkova posila 

Bergogliův kardinál konzultor na pomoc apoštolu homosexuality 

Bergogliův apoštol se utíká k Duchu Svatému detto

Svědectví Carla Maria Viganò, bývalého nuncia ve Washington DC 

Destrukce církve systematicky postupuje 

Augeášův chlév v Hondurasu 

Podstata a plody Bergogliovy zvrácené morálky

Jasná slova amerického biskupa 

Pověz mi, s kým obcuješ, a já ti řeknu, kdo jsi d

Kapucín P. Weinandy apeluje na papeže