Kapucín P. Weinandy apeluje na papeže

                                 20. 12. 2018

P. Thomas Weinandy soudí, že falešné milosrdenství bourá církev, proto apeluje znovu na papeže

Pentin: Otče Weinandy, domníváte se, že papež si počíná správně, když organizuje při únorovém setkání diskuzi o ochraně nezletilých a dospělých a co si myslíte o prohlášeních učiněných 9. srpna a krátce po odhalení skandálu s ex kardinálem McCarickem?

Weinandy: Myslím si, že je správné, jestliže papež František vyzývá členy setkání k diskuzi o otázkách sexuální orientace kléru, protože je zcela zřejmé, že mezi členy kléru, a to i biskupy, jsou takoví kteří praktikují homosexuální aktivity. Je známo, že svádějí seminaristy a mladé lidi. Je zde také problém se „sítěmi gay“. Takové jednání není možno tolerovat. Je zde zoufalá potřeba řešit tyto problémy na únorovém setkání, pokud k nim chceme vážně přistoupit.

Jaký vliv očekáváte od papežových slov na toto téma?

To je velmi obtížné posoudit. Problém je, aby papež jednal koherentně s tím, co říká. Musí dodržovat slovo. Jestliže to není on sám, kde chce aktivně řešit tuto otázku, nikdo jiný to neudělá. Bez aktivního úsilí nikdo nebude věc brát vážně. Děje se tak proto, že se někdy zdá, že Vatikán podporuje „agendu gay“. Stačí se podívat na Týden o manželství a rodinném životě v Dublinu a na synod o mládeži. Naučili jsme se, že to, co papež František říká, má samo o sobě velmi malý význam. Skutečného papeže Františka vidíme pouze v jeho činech a jeho činy jsou často v konfliktu s jeho slovy. Pouze tehdy, jestliže se František vynasnaží a udělat skutečně to, co říká, může mít konference efekt.

Co soudíte o skutečnosti, že papež jmenoval kardinála Cupicha do čela komitétu pro přípravu vrcholného setkání v únoru. Bude se snažit obnovit tyto vztahy, nebo je papežovy komentáře činí málo pravděpodobné?

Předpokládám, že Cupich se bude zpěčovat řešit tuto otázku. Je to jeden z promotorů agendy gay. Jeho jmenování je dobrým příkladem skutečnosti, že papež František něco řekne (znepokojení kvůli homosexualitě mezi kněžími), a pak udělá něco, co může ohrozit tuto vyhlášenou starost ( jmenování kardinála Cupicha do čela přípravy setkání).

Pramen: edwardpentin.co.uk