K situaci v současném americkém episkopátu

Finanční a sexuální skandály a naukové deviace, to je charakteristika velké části amerického episkopátu, který podporuje a brání politiku světové levice

Katholisches Info v rozhovoru s Mons. Carlo Maria Viganò

1. Léta jste byl apoštolským nunciem v USA, tuto zemi – první světovou mocnost, zejména takzvaného svobodného světa, velmi dobře znáte. Co se děje v USA?

Spojené státy americké jsou v posledních měsících svědky realizace globalistického plánu, do kterého jsou až na vzácné výjimky zapojeny všechny národy světa. Tento plán nemůže zapomenout ani na nejdůležitější západní demokracii, a to jak pro její ekonomickou sílu, tak pro vedoucí úlohu, kterou hraje v mezinárodní politické rovnováze. Mít proti sobě USA, kde je Donald Trump prezidentem, s republikány ve většině v Kongresu a ve státech Unie, by konkrétně vytvořilo tu opozici, ten hlas nesouhlasu s jedinou myšlenkou, kterou globalistická diktatura nemůže tolerovat. Nezapomínejme, že ideologie globalistické levice nepřijímá nesouhlasné hlasy, které by ji mohly zpochybňovat. Jsme svědky plánovaného a dobře organizovaného útoku, který využívá spolupráce významných částí institucí, téměř všech médií a financování mocných nadnárodních společností a mezinárodních organizací. Kromě toho je zřejmé, že existují i vnější interference, a to jak z ekonomického, tak z hlediska schválení demokratického kandidáta.

Chtěl bych také zdůraznit destabilizující roli, kterou hrají hnutí blízká Demokratům, jako jsou BLM a Antifa, která jsou financována Sorosem. Prostor mezi neadekvátním oznámením vítězství Joe Bidena a potvrzením skutečného vítěze by podle známého deep state scénáře mohla levice využít k vyvolání nepokojů. 

2. Na konci října jste adresoval otevřený dopis prezidentu Trumpovi [ zde ], ve kterém jste použil spíše apokalyptické tóny: byly adekvátní? Cítíte ve volbách potvrzeni? Jsou tvrzení a obavy ze systematického podvodu oprávněná?

Používání výrazu „apokalyptický“ v této souvislosti se mi zdá naprosto správné, protože odkazuje na poslední bitvu mezi Bohem a Satanem oznámenou v Písmu svatém. Události, jichž jsme svědky, možná nejsou součástí posledního střetu, ve kterém se bude zdát Antikrist převládat a ve kterém bude církev a tradiční společnost nemilosrdně pronásledována. Tato historická fáze však bude mít bezpochyby přímý dopad na cestu a na časy, kdy bude nastolena vláda Antikrista. V tomto smyslu může Trumpovo vedení představovat silnou překážku proti deep state a proti globalismu, který je ve své ideologické podstatě antihumánní a protikřesťanský. Pokud jde o osud světa, zdá se mi, že tóny mohou být pouze apokalyptické.

Pokud jde o volební podvody, které se v dnešní době objevují, považuji za zásadní, aby byly objasněny odpovědnými orgány, aby byla zajištěna řádnost sčítání. Demokracii nelze vyvolat a deaktivovat, zbavit ji legitimizace jako populismu, jakmile se lidová vůle odchýlí od toho, co chce elita přijmout. Světová levice za účelem dosažení a udržení moci vždy a pouze využívala násilí: užitím zbraní nebo podvodu: pomysleme na socialistickou totalitu, její úpadky nacionálního socialismu, fašismu a komunismu.

3. Jak je možné, že v USA, prototypové zemi všech zastupitelských demokracií, lze manipulovat s volbami?

Možnost manipulace voleb se mi zdá být překonána důkazy o faktech. Desítky a desítky videí zveřejněných na sociálních médiích, ve kterých vidíme, jak počítající zaměstnanci manipulují s hlasovacími lístky, pytle hlasů hozené do košů nebo opuštěné na silnici, fanatici, kteří se chlubí, že hlasy zfalšovali z nenávisti vůči Trumpovi, nenechávají žádný prostor pro pochybnosti. Musí být ověřena existence těchto podvodů, jejich rozsah a závažnost. A nezapomeňme na manipulaci objevenou v softwaru pro skenování hlasů, akcionářů a vlastníků společností odpovědných za jejich správu.

Zde nemluvíme o malých podvodech temného kraje, ale o systému jako celku, v němž se vnější interference projevují jako systematické, záměrné, koordinované vždy a pouze ve prospěch Bidena a na úkor Trumpa. Výsledek těchto voleb, bez ohledu na to, kdo je konečným vítězem, nemůže být zpochybněn pochybností o těchto velmi závažných nesrovnalostech. Není náhodou, že soudy po stovkách stížností usilují o ověření toho, co se stalo.

Chtěl bych však zdůraznit velmi důležitý prvek: demokracie je levicí považována za nástroj moci. Pokud se občané pod zručným vedení médii nechají přesvědčit, aby za ně hlasovali, zvítězí lid; pokud se nepoddají bušení indoktrinace a utopickým slibům politiků, pokud hlasují pro ne levicovou stranu nebo kandidáta, lidé si nebudou moci vybrat, kdo bude vládnout; a elita a aristokracie místo nich rozhoduje o tom, co je pro masy dobré a co špatné.

4. Můžeme považovat volby za uzavřené, jak tvrdí Biden, Demokratická strana a většina masmédií?

Volby se řídí přesnými zákony a předpisy: spoléhání na projekce televizních sítí, které byly vydány jako definitivní data, riskuje, že se obrátí proti těm, kteří chtějí prosadit svá přání jako nespornou realitu. Velmi dobře jsme pochopili, na které straně jsou světoví vůdci, média, informační nadnárodní společnosti, světové finance, humanitární organizace a bergoglianská církev; to však neznamená, že přítomnost nesrovnalostí je méně pravdivá a že potřeba pečlivého a uctivého hodnocení pravidel není tak naléhavá. Za předpokladu, že pro demokraty má dodržování pravidel stále smysl.

5. Rovněž jste adresoval výzvu katolíkům a všem Američanům dobré vůle [ zde ]: Myslíte si, že to bylo slyšet? Jak hlasovali katolíci, kteří byli historicky tak dlouho blíže demokratům? 

Z toho, co bylo doposud možné pochopit z výsledků voleb, vyjádřil se katolický volič většinou ve prospěch Trumpa. Navzdory pomlouvačné kampani, kterou zavedla americká biskupská konference, samozvaní katoličtí progresivní intelektuálové, s nenormální orchestrací Jorge Maria Bergoglia a vatikánského magického kruhu, američtí katolíci pochopili, oč je lepší protestantský kandidát, který hájí život a rodinu, ve srovnání se samozvaným katolíkem, který podporuje potraty až do devátého měsíce těhotenství, gender teorii, ideologii LGBTQ a požadavky globalizace. 

Nepochybně se objevuje zmatek věřících tváří v tvář zrádnému zotročení vůdců katolické hierarchie globalizmem a stále evidentnějším rozporem mezi křesťanským lidem a pastýři, příliš zaneprázdněnými výzvami k vítání ilegálních přistěhovalců a zavíráním kostelů v souladu s diktátem výborů pro veřejné zdraví.

Finanční a sexuální skandály velké části progresivního episkopátu, jeho morální laxnost a jeho doktrinální odchylky jsou zcela jistě v souladu s politickou podporou pro americké demokraty a světovou levici obecně; podpora široce zcestná by nás měla přimět k zamyšlení.

6. Trump byl po čtyři roky hanoben a zesměšňován, ale získal (současná čísla) o osm milionů více hlasů než v roce 2016, tedy více hlasů než Barack Obama, který byl pro politickou levici jakýmsi sekulárním „mesiášem“. Dá se říci, že Trump je ve skutečnosti nejpopulárnějším americkým prezidentem od dob Ronalda Reagana?

I když je správné čekat na konečný výsledek hlasování, aby bylo možné vyhodnotit Trumpovu popularitu, můžeme si povšimnout jeho schopnosti spojit tyto hodnoty a pocit zdravého vlastenectví, který by naopak demokraté chtěli popřít a zrušit ve jménu bezpodmínečného dodržování globalistického plánu. Trump dokázal oslovit většinu amerických voličů, a od toho se odvíjí jeho popularita. Je politováníhodné, že v jiných kontextech – například v Itálii – se zdá, že se opozice chce omezit na roli brány, kterou v minulosti ve vládě hrála jiná hnutí. Zdá se mi, že tato předehra předznamenává jakousi nepochopitelnou politickou sebevraždu.

Slyšíte, že se říká, že Trump by za čtyři roky svého prezidentství nebyl schopen získat plnou kontrolu nad federálním aparátem? Existuje něco, čemu se říká deep State? Pokud existuje, aktivoval se také pro volby?

Ten, kdo po letech vlády Demo převezme vedení Spojených států, nemůže v krátké době pomýšlet na reformu složitého institucionálního systému. To, co Trump dosud udělal, je důkazem jeho chvályhodného odhodlání, ale zároveň odhaluje rozsáhlou infiltraci deep state do mocenských sfér. Kontrola institucí, soudnictví a médií levicí – jak vidíme také v Itálii – je výsledkem desetiletí podzemní činnosti, jmenování, vydírání, střetu zájmů. Nemůžeme očekávat, že za čtyři roky je možné vyléčit takovou obecnou situaci, zvláště když jednáme s náležitým respektem k právu a nikoliv, jak to dělají ostatní, se systematickým porušováním práva a spravedlnosti.

8. Proč Svatý stolec a papež František svým způsobem podporovali tuto Trumpovu marginalizaci? Jsme zmatení: existuje souvislost mezi demokraty a katolickou církví?

Katolická církev nemá nic společného s demokraty, jejichž myšlenky jsou neslučitelné s Kristovým učením. Kromě toho, deep church a její nezištná podpora pro deep state je evidentní: je to aliance politického progresivismu spolu s progresivismem náboženským zaměřené na vytvoření anti-křesťanské společnosti s universálním náboženstvím.

Vazby progresivní inteligence na Demo jsou pevné a sahají až do šedesátých let, do studentského hnutí, do snah o obnovu, a změny způsobené II. Vatikánským koncilem v klíčové podobě, která je stejně podvratná jako levice v politické sféře. Na druhou stranu, po desetiletích ideologické indoktrinace na univerzitách a v katolických sdruženích bylo nemožné nekonstatovat katastrofální výsledky ve společnosti.

Jisté je, že Bergoglio byl celosvětově vybrán jako duchovní garant globalizace na základě přání, která John Podestà uvedl ve svých slavných e-mailech týkajících se „jarního období církve“. Zdá se mi, že dosud vykonaná práce Argentince si právem vyslouží souhlas a potlesk od Demo a obecněji od těch, kteří chtějí nastolit Nový světový řád.

9. Nigel Farage několik dní před volbami uvedl, že „vývoj “ je pro Trumpa příznivý. Zdá se, že z počtu hlasů vyplynul opak: co by podle vás měl Trump udělat právě teď?

Trump oficiálně zůstává ve funkci do 20. ledna 2021. Čekáme na výsledky přepočtu hlasů a výsledek obvinění z podvodů, jak to vyžaduje zákon a jak by měly všechny zúčastněné strany doufat. V tu chvíli nemůžeme zjistit, jestli měl Farage pravdu. Mezitím, jak potvrdil Senát USA, má Trump plné právo požadovat jasnost a využívat všechny nástroje, které mu zákon nabízí, k ochraně vůle svých voličů.

10. Nejsme také svědky psychologické války?

Tato válka je v zásadě psychologická: je založena na do očí bijící manipulaci mas, zejména mainstreamovými médii. Výroky prezidenta Spojených států na sociálních sítích a dokonce i v televizi byly cenzurovány ve jménu údajného práva médií svévolně považovat jisté zprávy za nepravdivé. Ale tento cenzurní přístup začal s fact checking ideologicky usměrňováným ve snaze šířit fake news , které neodpovídají oficiálnímu dění.

Totéž platí na celosvětové úrovni o informacích týkajících se pandemie. Oficiální data neúprosně vyvracejí mediální verzi katastrofy, ale navzdory tomu jsou masy stále terorizovány, protože Covid, bez ohledu na faktickou úmrtnost, musí sloužit jako nástroj k jinak nepřijatelnému omezení základních lidských práv. Nebuďte tedy překvapeni, když slyšíte, jak Biden oznamuje nadcházející lockdown a záměr učinit masku povinnou všude: to odpovídá stejné expanzi pravomoc, jakáé stojí za mimořádnou pandemickou situací.

Poznamenávám, že i oznámení vakcíny vyrobené společností Pfizer – jejímž akcionářem je sám „filantrop“ Bill Gates, kterému záleží na snižování světové populace – bylo odloženo až do oznámení předpokládaného vítězství Bidena, očividně směřujícího k politickému využití vědeckého výzkumu farmaceutickými společnostmi.

11. Co podle vás mohou nebo by měli dělat katolíci v Americe a ve světě?

Američtí katolíci se mohou a musí modlit, protože tváří v tvář tak masivnímu nasazení nepříznivých sil může pouze Boží zásah vynést pravdu na světlo. To zjevně nevylučuje obnovení soudržného svědectví katolíků v sociální oblasti. Ale tento lidský čin, vždy inspirovaný společným dobrem, nesmí ztratit ze zřetele nadpřirozený rozměr. Ježíš Kristus je Pánem dějin a Králem národů: neopustí své věrné v okamžiku zkoušky, pokud se s důvěrou obrátí k Němu a Jeho Nejsvětější Matce

Pramen: Chiesa e post concilio 13. 11. 2020