K naprostému čelem vzad stačila necelá dvě desetiletí

»Kolik zbývá z noci?«

Domnívali jsme se, že jsme na dně pohanských hrůz ve vatikánských zahradách. Ale jak vidíte na snímku, animistická bohyně »Pacha mama« byla v slavnostním původu vnesena přímo do chrámu Sv. Petra… Není to zpustošení na místě Božím? Veřejných modliteb 28. září a 5. října se zúčastnil jen jediný pastýř. Šlo o nějakého neznámého kněze. Přišla mi na mysl slova jednoho „pastýře“. Vzpomínáte si na Kaspera? Zde jsou jeho slova: »Nevěřím, že dojde ke schizmatu. Ti, kteří vyvolávají obavy, jsou malé skupiny, které jsou otevřeně proti papeži. Ale je třeba vědět, že je jich málo, velice málo, i když dělají v médiích velký povyk. Nepřikládejte jim žádný význam.

Maria Guarini, Chiesa e postconcilio
                                                                    

Před 19 lety v těchto dnech v rámci Jubilejního roku 2000 vstoupila do baziliky sv. Petra Panna Maria Fatimská, která 6. října připutovala z Fatimy a 8. října Jan Pavel II.  spolu s biskupy celého světa vykonal  před ní na Náměstí sv. Petra »Akt odevzdanosti« (na internetu z toho nic nezbylo).

Ten už zřejmě neplatí.

Nyní po devatenácti letech ji vystřídala pohanská modla Pacha mama, kterou již před pěti lety veřejně horlivě uctíval ministr bratr zednář -kultury  kardinál – bratr zednář – Gianfranco Ravasi. 

»Ekumenická cesta« 2. vatikánského koncilu stačila již překonat neuvěřitelnou vzdálenost a míří ke svému vrcholu: Zheretizovaná církev se srdečně bratří se Satanovým společenstvím.

                                                                                                                                                                              vu