Jednozačně nejlepší způsob

Bruno Volpe (La Fede quotidiana) rozmlouval se Silvanou de Mari, lékařkou, psychoterapeutkou a autorkou dětských knih, o přijímání na ruku, které nám vnutili biskupové. De Mari upozorňuje na to, že úmrtnost na koronavir byla v Itálii vysoká. Ve Španělsku a především v Belgii byla ještě vyšší, ale zprávy v médiích vyvolaly strach a vlády dalších zemí dělaly radikálnější opatření.

Co říkáte jako lékař na formy přijímání Eucharistie v období pandemie?

Dobře, mluvím tedy jako lékař a svou víru nechávám stranou. Podle nejlepšího vědomí a svědomí mohu prohlásit, že přijímání do úst je ta nejlepší forma, jakou zdraví a hygiena doporučuje, a rozhodně ne ppřijímání na ruku.

Můžete uvést tyto důvody?

Důvod je následující: Rukama se přede mší dotýkáme nejrůznějších věci, klik a špinavých lavic, i mincí. Proto se doporučuje, abychom se rukama nedotýkali nosu, očí ani úst. Když to platí pro celý den, proč by to nemělo platit právě při mši svaté?

Jak si tedy máme počínat?

Nejlepší způsob je ten, při kterém je co nejméně předávání. Čím víc je cesta hostie přímočará, tím lépe. Proto nejlepší je podávání bezprostředně do úst. Aby byla skutečně zajištěna maximální hygiena, kněz si umyje ruce, tak, jak to činí chirurg, myje si je pět minut v horké vodě, dobře vykartáčuje i nehty a dezinfikuje alkoholem.

Proč to biskupové nechápou a nepožadují?

To se musíte zeptat jich samotých. Pokud jde o úroveň očištění, je na to 450 expertů, kteří se tím, zabývají. Nevím, zda to biskupové dělají z nevědomosti nebo ze zlé vůle.

Ze zlé vůle?

Přejímám odpovědnost za to, co řeknu. V únoru se muselo o všem čtrnáct dnů mlčet. Místo toho z nevysvětlitelných důvodů o měsíc později a pak ještě po dva měsíce bylo zdržení. Chtěla bych dodat: Vláda výslovně odrazovala od provádění pitev. Existuje k tomu několik oběžníků. Proč? Protože způsob ošetřovaní byl špatný. Lidé umírali na zápaly a trombózy. Měl jim být ordinován heparin. Místo toho virologové pobláznili lidi, zvláště pokud jde o starší osoby, vznikla panika a museli se zavřít do svých domovů. Scházel jim vzduch a slunce a přepadal je stres, který brzdí imunní systém. Měli dostávat denně vitamin D, Omega 3, gram vitaminu C, ale to se vůbec nedělalo.

Ale máme přece vynikající virology…

Virologové se zavírají ve svých labortatořích při svých výzkumech, ale nemají praktické zkušenosti. Ještě nikdy nikoho neuzdravili, ani trochu.

Giuseppe Nardi, Katholisches