Jediný ze sedmdesáti

Dominikus Schwaderlapp, pomocný biskup v Kolíně na Rýnem, oznámil, že se nebude účastnit jednání „synodního fóra“ v Německu, protože cílem jednání je zpochybnit základní nauku katolické církve v oblasti sexuální morálky a nahradit ji tzv. „polyvalentní“ sexualitou.

Prohlásil to pro Die Tagespost. Sdělil, že dokument předpokládá, že katolická nauka vyžaduje „další vývoj“ a takový přístup je v rozporu se skutečností, že „sexualita je božský dar“.

Přijetí předloženého dokumentu by znamenalo zásadní změnu katolické nauky. Tendence dokumentu však přehlížejí „zásadní otázky Božího lidu“.

Jaké otázky nás zajímají, když ležíme na smrtelné posteli a připravujeme se na setkání s nebeským Soudcem? V tomto okamžiku nás zajímají zcela odlišné otázky, jako např: „Jak jsem se snažil milovat Boha a svého bližního den za dnem ve svém životě?“

Není možno „přimknout se k tradici“, která odcizuje Boží lid církvi, protože se nyní příliš zajímáme jen sami o sebe a nepřinášíme odpovědi na základní otázky lidské existence. Narůstající rozchod života věřících s naukou církve brání chápat sexualitu jako Boží dar a tato nauka je alespoň v Německu přímo zločinným způsobem zanedbávána. Je naléhavě nutné takový přístup zásadně změnit.