Jeden z nových karinálů

          28. 10. 2020

Catalamessa: Jmenování kardinálem je pro mne nový způsob, jak stát nablízku papeži a podporovat ho modlitbou a slovem. Přijímám jmenování jako uznání důležitosti Božího slova více než uznání mé osoby od chvíle, kdy sloužím církvi jako papežský kazatel. Mezi mnoha poselstvími, které dostávám ¨z Itálie a ze světa jsou projevy radosti pastýřů a lídrů mezi jinými vyznáními a mezi židy, protože nyní mi Pán mi poslal do srdce radost pracovat dialogem mezi křesťany a jinými náboženstvími. Jeden evangelický pastor mi napsal, »že je to pro něho radost, jakoby jmenoval kardinálem jednoho z nás«, Duch Svatý mi dal dar přinášet malé kamínky pro mosty mezi křesťany v širším kruhu, jaký rýsuje náš papež .

Sir Agenzia d‘ informazione