Je třeba skončit s „manžel“ a „manželka“. OSN zavádí novou mluvu

OSN zveřejnilo bizarní sbírku termínů, které jsou „neutrální z hlediska pohlaví“ a které mají nahradit slova používaná v běžném životě pro gramatické označení rodu nebo pohlaví. Příklad? „manžel a „manželka“ je málo inkluzivní. Jde o záměr vytvořit mluvu, která vylučuje biologické rozlišování tak, aby nebylo narušeno nově zaváděné politicky korektní pojetí.

OSN se ocitla v centru smršti poté, co zveřejnila nové bizarní slovníky terminů neutrálních z hlediska pohlaví a sexu, aby jimi nahradila slova používaná v běžné životě po všechny dny ke gramatickému označení rodu nebo pohlaví. Neologismy a ‚gretismy‘, plody praktického relativismu dnešních dnů, udělaly průlom do srdce OSN a bude to mít zřejmě nedozírné důsledky pro lidstvo. Mnozí pracovníci médií vyslovují podiv nad zmatkem z lingvistické očisty&policie, která bude závazně nasazena ve všech vnějších i vnitřních komunikacích a bude nejvýznamnějším orgánem, který má podporovat a hájit lidská práva.

Online stránky OSN věnované »inkluzivní mluvě“ ( obsahuje také kurzy a praktické nástroje pro novou komunikační gramatiku) (viz)

Tvrdí: »Vytvořené zdroje mají za úkol pomáhat personálu OSN komunikovat inkluzivním způsobem v oficiálních jazycích OSN. Používat mluvu „inkluzivího druhu“ znamená mluvit a psát způsobem, který vylučuje diskriminaci zvláště pokud jde o sex, sociální rod, a nepoužívat nadále stereotypy rodu. Vedoucí linie obsahují řadu doporučení na pomoc personálu OSN bude užívat nadále „inkluzivní jazyk“ o jakémkoliv pohlaví ve všech typech komunikace ústní i psané, formální i neformální nebo adresované veřejnosti vnitřní či vnější.

OSN je tak vážně zaměřena na toto ‚globální poslání‘ , jako by to byl ten nejnaléhavější úkol, který je třeba dnes uskutečnit a který vyžaduje vše nezbytné, jak naučit vlastní personál í celý svět nové politicky korektní „gramatice“. Zde je pohotová nabídka kursů pro samouky s plným zaopatřením pro studujícího: prvnní běh už byl organizován od 4. do 23. května, druhý bude od 1. do 19. června. Pro organizace se nabízí »workshop« pro vlastní »staff« připrovovaný pro tuto epochální výzvu OSN. Máte pochybnosti? Chcete se vybouřit? Udělejte praktickou zkoušku, navštivte různé slovníky OSN online a můžete obdivovat extravagantní příklady v angličtině, španělštině a francouzštině. (viz)

Příklady jsou bizarní.. „Manžel“ či „ manželka“ je málo inkluzivní, lépe je použít termín „partner“ ( jenže ve slovanských jazycích by tato záměna nefungovala: zde termín „partner“ nezahrnuje „partnerku“!)

Jak tato iniciativa může napomáhat k vytvoření světa více rovnoprávného, žádný exponent OSN dosud nevysvětlil. Jedna věc je ale jistá:

je opravdu nezbytné OSN´od základu celou přestavět. Je třeba zrušit všechna „chairs“ e „chirmany, když vidíme naprostou nekompetenci skleněného paláce v těch nejnaléhavějších úkolech. Je nutné to udělat, protože kromě podpory potratů, a tím systematického porušování základní Všeobecné deklarace, tato nová mluva OSN bourá definitivně vše, co je na světě lidské a má od prvopočátku svou vrozenou biologickou odlišnost.

La Nuova BUssola Quotidiana