Iráčtí křesťané varují Švédsko

Iráčtí křestané zastávají názor, že některé evropské státy jako Švédsko a Francie, které přijaly velký počet muslimů ze Středního Východu, riskují nebezpečný stav v podobě islámské vlády.

»My, kteří jsme vyrostli pod islámem, víme, co to znamená. Nevarujeme před osobami a muslimy, ale před ideologií. Muslimové zastávají program, že všechny národy se musí stát muslimskými a odměnou bude ráj pro ty, kdo se stanou muslimy. Radikální muslimové usilují o to, aby se k nim připojili ti, kteří vystupují jako umírnění.

Jakmile se muslimové dostanou k moci, přestanou platit lidská práva a nastoupí šaria. Ježíš nám říká, že máme být obezřetní jako hadi a prostí jako holubice.

Šetření z roku 2018 uvádí, že počet muslimů ve Švédsku dosáhl 4,5 mil. Křesťanskému deníku Dagen kladou iráčtí křesťané otázku, zda by neměl být švédský kříž nahrazen půlměsícem.(viz)

Chiesa e post concilio