Interrview nikoliv na palubě letadla

– Dobrý den, svatý Františku!

– Dobrý den tobě! Pokoj s tebou!

– Děkuji. Dovolíte jednu otázku?

– Prosím….

– Týká se Františka.

– Františka?

– Ano papeže Františka.

– Papeže Františka?

– Ano. Jorge Marie Bergoglia: papeže Františka.

– Aha !

– Co soudíte o prohlášení, které podepsali František a Velký Imám?

– Oni podepsali prohlášení?

– Ano v Abu Dhabi.

– A kde? Blízko Damietty?

– Ne právě. Ale na tom nezáleží. Jde o samotné prohlášení.

– Papež jistě podal svědectví víry a byl ochoten vstoupit do ohně jako já 2019…

– Ne, ne, oheň tam nebyl. Už se nepoužívá.

– Škoda. A Velký imám přijal křesťanství….

– To právě ne.

– Ale přece podepsal..

– Ano. Ale dohodu o dialogu, soužití, toleranci…

– A papež nežádal od sultána, aby přijal evangelium?

– Ne.

– Ale copak neměl by papež hlásat evangelium všem lidem?

– Ano, ale to je dnes otázka dialogu..

– Nerozumím. Já jsme měl jedno horoucí přání, jít za sultánem, hlásat křesťanskou víru muslimům a ukázat jim naprostou ochotu zemřít pro Krista, proto jsem přišel s křížovou výpravou…

– Promiňte, svatý Františku, dnes není dobré mluvit o křížových výpravách….

– To je škoda. Já jsem přece přišel k veliteli muslimů a on mi ochotně naslouchal. Ale když jsem chtěl, aby se obrátil spolu se svým lidem, váhal. Proto jsem mu navrhl oheň, aby se mohl přesvědčit, která víra je pravá. Ale muslimští kněží před tím utekli. Tak jsem řekl: „Já půjdu do ohně sám, a vyjdu bez zranění a ty se obrátíš“. Nechtěl o tom ani slyšet.

– Já ten příběh znám. Ale chtěl bych něco říct..

– No prosím…

– V tom prohlášení je jedna věta, která říká: Pluralismus, různost náboženství, barev a sexu a jazyků jsou moudrá Boží vůle.

– To že je tam napsáno?

– Ano.

Běda. Nikdy jsem nic podobného neslyšel. Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak je Boží vůle, abych nehlásal evangelium.

– Více méně ano

– To jsem překvapen. Já jsem šel mezi nevěřící…

– Promiňte, sv. Františku. Nevěřící – to se už dnes nemůže tak říkat…

– Jak to?

– Ano. Byla jiná doba!

– A jiní křesťané, jak vidím.

– Možná. Děkuji za tento rozhovor.

– Pán ti dej své požehnání!

Aldo Maria Valli