I Bergoglio patří k nim

Také Bergoglio je jeden z nich: zaměnil víru v Krista za víru v terapii

Toto obvinění pochází od laika a navíc marxisty.

Jak sdělují affaritaliani.it, papež Bergoglio rozhodl, že zruší všechny zahraniční cesty až do roku 2021 v naději, že bude k dispozici účinná vakcína. Tato zpráva potvrzuje, co bylo už dříve evidentní, že církev je podřízena novému terapeutickému náboženství a obecně rozšířenému scientismu. Stačí srovnat Bergoglia se svatým Karlem Boromejským, který se plně věnoval obětem morové nákazy. Tak ho zobrazil Tanzio de Varallo: Sv. Karel se stýkal s obětmi moru a postiženými jako Kristus. Podle vzoru sv. Františka z Assisi stál uprostřed nemocných a nepřestával jim přinášet poselství naděje a vykoupení. Trpěl s nimi a po jejich boku.

Bergoglio naopak dal stranou víru v Krista a přestoupil již dříve k nové víře ve vědu a v terapii, novému náboženství, které přešlo od liturgie k sociální distanci, od svěcené vody k dezinfekci. Není schopen se přiblížit k nemocným jako svatý Karel a svatý František, který líbal malomocné.

Slunce duchovní moci církve je momentálně ve fázi zatmění a podřídilo se časné moci. Když kněží v březnu a dubnu chtěli pokračovat v náboženské službě, Bergoglio se postavil proti: Je třeba poslechnout vládu! Toje totéž jako skartovat moc duchovní a nahradit ji tou časnou. Uznává se pouze časná světská moc a ruší se transcendence a Kristus. Bergoglio věří jen ve vědu, její pozice a operativní opatření. Zavádějí se nové normy podle korektní terapie.

Diego Fusaro, RadioAttività,