Homilie sv. Augustina ad Jan 10, 1-10

V dnešní lekci předkládá Pán podobenství o svém stádu a bráně do ovčince. Pohané říkají: Žijeme si dobře! Ale jestliže nevstoupili branou, co jim pomůže jejich chvála? Podmínkou k dobrému životu je žít stále. Jak může dobře žít ten, komu není dáno žít stále? Mluví tak jen ti, kteří pro svou slepotu neznají cíl dobrého života, a tak se jenom nadýmají. Pravá naděje a jistota žít stále není dána těm, kteří neznají, kdo je Kristus, a nevstupují branou do ovčince. Tito lidé se někdy také snaží přesvědčit druhé, že žijí dobře, i když nejsou křesťané. Ve skutečnosti chtějí loupit a zabíjet, nikoliv jako dobrý pastýř opatrovat a zachraňovat. Bývali také různí filozofové, psali velké traktáty , rozdělovali, definovali, dělali vysoké závěry, plnili knihy o ctnostech a neřestech, hlučně šířili vlastní moudrost a vykládali lidem: Následujte nás, spojte se s naší sektou, pokud chcete žít šťastně. Ale nevstupovali branou, chtěli bourat, ničit a zabíjet.

Co mám říct o Židech? Sami farizeové četli, a v tom, co četli, zazníval Kristus, doufali v jeho příchod, a když přišel, tak ho neuznali. Vystupovali jako vidoucí, jako mudrci, a zapírali Krista. Nevstupovali branou. A ty, kteří nejvíce sváděli, nesnažili se osvobodit. Chtěli zabít. Ale nechme je. Podívejme se, zda alespoň ti, kteří vstupují branou, oslavují jméno téhož Krista. Je jich bezpočet a nevydávají se za vidoucí, chtějí být pokládáni za Kristem osvícené, ale jsou to heretici .

Sv. Augustinn tr.45 ad Joann. post initium