Gänswein zasahuje


                                                                        14.ledna 2020

Mons. Gänswein vyzval kardinála Saraha, aby stáhl účast Benedikta XVI. na vydání knihy „Z hloubi našich srdcí“, která se ostře staví proti plánům Bergoglia provádět úpravy týkající se kněžského celibátu. Sekretář uvádí, že emeritní papež věděl o projektu kardinála, který ho pozval ke spolupráci, ale tento projekt nepřijal.

Sarah na to reaguje: „Potvrzuji slavnostně, že Benedikt věděl o našem projektu, který přijme knižní formu. Oba jsme si spolu v té věci vyměnili několik dopisů. Třetího prosince navštívil Sarah Ratzingera v jeho bytě, aby mu poděkoval za projevenou důvěru. Při té příležitosti mu sdělil, že kniha bude vytištěna během vánočních prázdnin a vyjde počátkem ledna.

Gänswein nicméně tvrdí, že Benedikt XVI. o knize nevěděl. Toto tvrzení vyvrací Ratzingerův dopis z 20. září, ve kterém Ratzinger vítá spolupráci s kardinálem a dává k dispozici svůj příspěvek.

Chiesa e post concilio