František vyhlásil v prohlášení z Abu Dhabi „Konec křesťanství“

1. března se pokoušel František před biskupem Schneiderem zachránit své prohlášení, když se vyjádřil, že Bůh jiná náboženství jen připustil a nikoliv chtěl.

Prof. Josef  Seifert poukazuje, že tato korektura je zcela nedostatečná, protože „falešné“ a zcela „neúnosné“ veřejné prohlášení není možno opravit pouze soukromou poznámkou, nýbrž musí být provedeno veřejným odvoláním.

Seifert poukazuje také na nesmyslnost učinit slavnostní prohlášení, které zdůrazňuje jen připouštějící Boží vůli, protože neexistuje nic, co Bůh nepřipustil, včetně pádu andělů a masové vraždy v Osvětimi.

Seifert uvádí příklad: „Představme si, že by papež řekl: „Před stvořením světa chtěl Bůh  odlišnost muže a ženy a vraždu milionů lidí v Osvětimi. Celý svět by tím byl pobouřen a papež by se musel hned další den omluvit všem židům i lidem za své strašné prohlášení.

Připuštění velkého zla je něco zcela jiného než jeho stvořitelská vůle. Něco takového nejde prohlásit jedním dechem

(viz)  (viz)

Viz také: V zaprodané církvi

              Nepřekonatelný omyl

Corrispondenza Romana